Siirry sisältöön

Tästä oli kyse

  • EduDigi-hanke kehitti peliteknologian soveltamismahdollisuuksia koulujen opetuksessa ja eri-ikäisten oppilaiden oppimisessa. Sovelluksia kehitettiin yhteiskehittämisen menetelmillä. Kehittämiseen osallistui yrityksiä, oppilaita, opiskelijoita, opettajia sekä muita toimijoita kaupunkiyhteisöstä.
  • Hanke toteutettiin Tiedekeskus Heurekassa, Oulussa ammattikorkeakoulussa ja Tiedekeskus Tietomaassa sekä Metropolia ammattikorkeakoulussa. Helsingin yliopisto tarjosi hankkeelle pedagogista osaamista ja tutkimustietoa. Oulussa ja Heurekassa kehitettiin perusopetuksen oppimissovelluksia, Metropoliassa erityisesti ammatillisen koulutuksen sovelluksia.

Hankkeen tuloksia

  • Oppimispelialan yritykset olivat EduDigin tärkein kohderyhmä. Näitä yrityksiä on Suomessa noin 80, ja EduDigin osallistui 22. Lisäksi yhteiskehittämiseen osallistui 16 opiskelijatiimiä, joista syntyy mahdollisesti startup-yrityksiä alalle.
  • EduDigissä yhteiskehitettiin 41:ä oppimissovellusta yhdessä yritysten, oppilaiden, opiskelijoiden ja opettajien kanssa.
  • Yhteensä 1 533 oppilasta osallistui yhteiskehittämiseen Heurekassa ja Oulun Tietomaassa.
  • Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli luoda kolmesta osasta koostuva innovaatioalusta, jonka kussakin osassa kehitetään ja kokeillaan peli- ja muita sovelluksia. Hankkeessa tuotettiin Oulussa, Heurekassa ja Metropoliassa oppimispelien yhteiskehittämisen palvelumallit innovaatioalustalle sekä Metropoliassa ammatillisen koulutuksen oppimispelin tuotekehitys-, testaus- ja arviointimalli.
  • Yhteiskehittämisen toimintamalli tarjoaa oppimispeliä kehittävälle yritykselle mahdollisuuden kehittää tuotettaan yhdessä loppukäyttäjien eli oppilaiden ja opettajien kanssa. Yritys saa uusia ideoita pelin kehittämiseen ja pääsee testaamaan tuotettaan oikean kohderyhmän kanssa. Yritys saa myös asiantuntijoiden näkemyksiä tuotteen kehittämiseen.
  • Metropolia tarjoaa mahdollisuuden ammatillisen tai yrityksille suunnatun oppimissovelluksen tuotekehitykseen siten, että Metropolia tuo hankkeeseen pelialan osaajia ja toisaalta kyseisen sovelluksen sisällöllistä osaamista. Hankkeisiin voidaan kytkeä myös monialaisia opiskelijatiimejä Metropolian innovaatioprojektikonseptin kautta. Tuotteita voidaan testata ammattikorkeakoulun ja toisen asteen opiskelijoiden kanssa.
  • Oulussa kehitettiin yhteiskehittämisen palvelumalli, jossa Oulun ammattikorkeakoulun Lab-opiskelijat osallistuivat sovellusten yhteiskehittämiseen kehittämällä joko yritysten sovelluksia tai omia sovelluksia. Yhteiskehittämispalvelu on määrä ottaa käyttöön OAMK Labissa. OAMK tarjoaa yhteiskehittämispalveluja jatkossa myös kansainvälisille markkinoille. Oulun Tietomaassa yhteiskehittämispalvelua kokeillaan osana muuta palvelutarjontaa.
  • Helsingin kaupunki on perustanut EduDigin aikana pelialan Games Factoryn Maria01-startup-keskittymään. Games Factoryn Farmiliiga tavoittelee pelialan yritysten ja opiskelijatiimien yhteisiä tuotekehityshankkeita. Farmiliigaan pyritään saamaan myös opiskelijapohjaisia startup-yrityksiä. Metropolian Game Studio ja Helsingin kaupungin Games Factory luovat mahdollisuuden tavoitellun yhteiskehittämisen jatkuvuudelle. Kouluille suunnattavat tuotteet voidaan viedä yhteiskehitettäviksi koulujen kanssa tiedekeskuksiin. Väylänä muihin kaupunkeihin toimii myös Espoon kaupungin 6Aika Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeessa kehittämä KYKY-malli.

Yhteiskehittämisestä Heurekassa alkaen n. 1.53 videolla alla:

EduDigi-hankkeella haettiin ratkaisua siihen, miten peliteknologian soveltamista opettamiseen ja oppimiseen voidaan lisätä ja millaisia sovelluksia voidaan luoda hyödyntämällä kaupunkiyhteisöissä tapahtuvaa avointa yhteiskehittämistä. EduDigi oli Metropolia ammattikorkeakoulun, Oulun ammattikorkeakoulun, Tiedekeskus Heurekan, Helsingin yliopiston ja Oulun Museo- ja tiedekeskus Luupin Tietomaa-yksikön yhteishanke. EduDigi toteutettiin aikavälillä 1.8.2016-30.10.2018 ja sen budjetti 744 093 euroa.

EduDigi-innovaatioalustakuvaus (pdf)
EduDigin yhteiskehittämispalvelun kuvaus (OAMK ja Tiedekeskus Tietomaa)
DIT-Heureka yhteiskehittämispalvelu (pdf)
Student engagement in serious games development – experiences from EduDigi (pdf)

Lisää materiaaleja Metropolian sivuilla

Lisätietoja:
Antti Laurikainen
Metropolia ammattikorkeakoulu
antti.laurikainen(at)metropolia.fi

Juha Järvinen
Metropolia ammattikorkeakoulu
juha.jarvinen(at)metropolia.fi

Anna-Maria Vilkuna
Metropolia ammattikorkeakoulu
anna-maria.vilkuna(at)metropolia.fi

Tuomas Olkku
Tiedekeskus Heureka
tuomas.olkku(at)heureka.fi

Sinikka Suutari
Oulun ammattikorkeakoulu
sinikka.suutari(at)oamk.fi

Harri Häll
Tiedekeskus Tietomaa
harri.hall(at)ouka.fi