Siirry sisältöön

Kuvassa painetaan silkkipainolla elektrokrominäyttöjä Oulun ammatikorkeakoulun PrinLabissa painettavan elektroniikan kehityslaboratoriossa. Kuva: Oulu amk.

Tästä oli kyse

 • Digikyvykkyys-hanke valmensi ammattitaitoista työvoimaa yrityksissä havaittuun digiosaajavajeeseen Oulussa, Turussa ja Tampereella. Valmennusten sisältö painottui alueittain seuraavasti:
  • Oulun seutu: painettava elektroniikka
  • Turun seutu: meri- ja metalliteollisuus ja terveysteknologia
  • Tampereen seutu: digitaalinen tuotekehitys ja valmistus, 3D-tulostus ja kevytrobotiikka

Digikyvykkyys-hankkeen tuloksia

 • Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu tuottivat hankkeessa painetun elektroniikan valmennuskokonaisuuden. Valmennuksen sisällöt määriteltiin alan yrityksille tehdyn tarvekartoituksen perusteella. Valmennettavat valitsivat itselleen sopivat kurssit 32 opintopisteen laajuisesta kokonaisuudesta. Verkko-opintoina toteutettuihin valmennuksiin osallistui kaikkiaan 27 opiskelijaa. Hankkeessa tuotettiin myös VTT:n ja Oulun alueen yritysten kanssa käsikirja painettavasta elektroniikasta ja opetusvideoita painettavan elektroniikan valmistamisesta.
 • Jatkossa kurssivalikoimaa hyödynnetään erityisesti jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Verkkokurssit sopivat esimerkiksi täydentäviin opintoihin ja pk-yritysten työntekijöiden koulutustarpeisiin. Oulun yliopisto jatkaa painettavan elektroniikan opetustarjonnan ylläpitämistä ja kehittämistä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa.
 • Turussa yliopiston työinformatiikan tutkijat tunnistivat yritysten kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta digikyvykkyyden parantamisessa keskeisiksi käsitteiksi dialogisuuden, mikro-oppimisen ja tapauskohtaisuuden. Näiden käsitteiden varaan luotiin seuraavat pilottipalvelut (ks. video):
  • Karavaani-etäluentokurssit ja mobiilisovelluksen konsepti ketterään kyvykkyyksien nostoon
  • Kokeile ja Kysy -palvelu: yritys esitti idean ryhmälle keskustelua ja kokeilua varten
  • Match Making: räätälöidyt opiskelijaryhmät ratkaisivat dialogissa yrityksen spesifiä ongelmaa
  • 360 VR-koulutusmateriaalin kokeilu 3D-tulostuksesta (Ks. yritysten palautteita koulutuksista)
 • Turun yliopiston palvelut siirretään Turun kuuden korkeakoulun Korkeakoulukumppani.fi -yritysyhteistyöalustalle. (Turun osahankkeen tulosraportti julkaistaan täällä)
 • Turun ammattikorkeakoulu laati koulutus- ja työpajasisältöjä 3D-mallinnuksesta Unity-ohjelmointiin ja kuntoutuspelikokeiluihin. Työpajoja tarjottiin mm. fysioterapeuteille ja IT-alan työnhakijoille. Koulutusten taustaksi haettiin tietoa osaamistarpeista terveysteknologian ja meriteollisuuden kärkialoilla ja kartoitettiin uusien teknologiaratkaisujen (AR, VR, IoT, AI) koulutustarpeita.
 • Tampereella ammattikorkeakoulu järjesti lähiopetuksena ”Teknologiat tutuksi” -koulutussarjan yrityksille ja korkeasti koulutetuille työttömille työnhakijoille. Aiheina olivat mm. robotiikka, 3D-tulostus ja digitaalisen tuotetiedon hallinta. Lisäksi järjestettiin verkkokoulutuksia edellä mainituista teemoista sekä 5-akselisen koneistuksen perusteista. Koulutusten taustaksi tehtiin selvitykset kyseisten alojen nykytilanteesta, työttömien työnhakijoiden koulutustarpeista ja minkälaista osaamista yrityksiin tarvitaan (ks. uutinen kick off -tapahtumasta). Jatkossa verkkokurssien kehittämisessä tähdätään siihen, että kursseja voidaan tarjota edelleen laajalle kohderyhmälle esimerkiksi maksullisena palveluna. Kursseja hyödynnetään myös opetuksessa.

Lisää hankkeen tuloksista os. Digikyvykkyys.fi

Digikyvykkyys: Digikyvykkyyden päivitys verkostotalousyhteiskunnassa -hankkeen osatavoitteina oli mm. yksilöidä yritysten digitalisaatioon liittyviä osaamis- ja työvoimatarpeita ja suunnitella ja toteuttaa tarvekartoitukseen perustuen uudet joustavat valmennuskokonaisuudet olemassa olevaa koulutustarjontaa sekä kilpailutuksen kautta valittavia valmennuspalvelun tarjoajia hyödyntäen. Oulun yliopisto koordinoi hanketta, mukana olivat lisäksi Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto. Hanke toimi 1.9.2018-31.12.2020 välisenä aikana ja sen budjetti oli noin 1,1 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Eero Huttunen
projekti­päällikkö
Oulun yliopisto
puh. 050 591 8859, eero.j.­huttunen­(at)oulu.fi

Marja Nissinen
Oulun ammatti­korkeakoulu
puh. 050 598 2567, marja.nis­sinen­(at)oamk.fi

Antti Tuomisto
Turun yliopisto,Turun yliopiston kauppa­korkea­koulu
puh. 040 737 1533, antti.tuomisto­(at)utu.fi

Mika Luimula
Turun ammatti­korkeakoulu
puh. 040 355 0839, mika.luimula­(at)turkuamk.fi

Anne Cumini
Tampereen ammatti­korkeakoulu
puh. 050 382 5808, anne.cumini­(at)tuni.fi