Siirry sisältöön

CoHeWe-hanke kokeili Helsingissä Kustaankartanon seniorikeskuksessa aistihuonetta, joka virkisti muistisairaita luontoelementeillä. Kuva: Heidi Hirsimäki.

Tästä oli kyse

 • Co-Created Health and Wellbeing eli CoHeWe edisti ja yhtenäisti julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvelähtöistä kehittämistä Helsingissä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa. Lisäksi CoHeWe loi edellytyksiä parempaan yritysyhteistyöhön.
 • Hankkeen yhteiskehittämiseen osallistui noin 150 yritystä ja 830 sote-alan ammattilaista.1490 asiakasta kehitti ja testasi hankkeessa palveluja.

CoHeWe-hankkeen tuloksia

 • Kaupungit loivat CoHeWe:ssa yhteiskehittämisen toimintamallin ja prosessin, joka selkeytti ja tiivisti yhteistyötä hankkeen aikana. Toimintamallin rakentamisessa hyödynnettiin aiemmin kaupungeissa käytettyjä yritysyhteistyömalleja ja kehitys- ja kokeilualustoja. Mallin eduiksi todettiin seuraavat tekijät:
  • Asiakas-/kehitystarpeet: uudet palvelut perustuivat aitoihin tarpeisiin, ja sote-ammattilaiset sitoutuivat palvelujen käyttämiseen paremmin, kun he olivat alusta saakka mukana palvelujen kehittämistyössä. Kaupunkien yhteiset kehitysideat saatiin paremmin esiin ja yhteistyö toimijoiden kesken oli helpompaa.
  • Kehittäminen yritysten kanssa: yhteinen kilpailuttaminen vähensi julkisten hankintojen byrokratiaa ja vaikuttavuusarvion tuominen jo kokeilun suunnitteluvaiheeseen helpotti yhteisen tavoitteen määrittelyä. Yhteistyö sote-ammattilaisten ja yritysten välillä oli läpinäkyvää ja roolit selkeitä.
  • Kokeilut ja niiden arviointi: kokeilujen vaikuttavuuden arvioinneista saatiin konkreettista tietoja yrityskokeilujen onnistumisista, jolloin tulosten vertailu ja toisilta kaupungeilta oppiminen oli helpompaa. Myös yritysratkaisujen skaalautuminen kaupungista toiseen oli mahdollista.
 • Hankkeessa arvioitiin sekä yhteiskehittämisen toimintamallin että yritysten kanssa tehtyjen kokeilujen vaikuttavuutta. Toimintamallin kohdalla merkittävin vaikutus oli osaamisen lisääntyminen ja leviäminen sekä verkostojen vahvistuminen. Kokeiluissa merkittävin vaikutus oli ymmärrys siitä, toimiiko ratkaisu, mitä reunaehtoja sen käyttöön liittyy ja miten ratkaisua tulisi jatkokehittää, jotta käyttöönotto olisi mahdollista. Lisäksi tunnistettiin ns. spillover-vaikutuksia, kuten osaamisen lisääntyminen.
 • CoHeWe teki kaikkiaan 35 kokeilua yhdessä yritysten kanssa. Hanke kokeili mm.
  • multisensorista aistihuonetta palvelutaloympäristöissä Helsingissä, Tampereella ja Oulussa
  • covid19-puhallustestiä Helsingissä
  • sydämen vajaatoimintapotilaiden painon etäseurantaa Tampereella
  • Mielipäiväkirja-sovellusta masennuspotilaiden voinnin etäseurantaan Oulussa ja Tampereella.
 • CoHeWe:n yhteiskehittämisen mallia on hyödynnetty mm. THL:n KATI-ohjelman jatkohankkeiden valmistelussa Oulussa ja Tampereella. Toimintamallia pyritään hyödyntämään kaupunkien sote-kehittämisessä myös jatkossa.

Lue lisää: Tarpeesta ratkaisuksi: yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa

CoHeWe, Co-Created Health and Wellbeing -hankkeen päätavoitteena oli edistää yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollistaa uusien, asiakaslähtöisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Hankkeessa on ollut seitsemän toteuttajaa neljästä kaupungista: Tampereelta Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki, Helsingistä Forum Virium Helsinki (Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston toimintaympäristöt toimivat kokeiluissa alustoina), Oulusta Oulun yliopisto ja Oulun kaupunki, Vantaalta Laurea ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki. CoHeWe-hanke ajoittui 1.8.2018-31.12.2020 väliselle ajanjaksolle ja sen budjetti oli noin 1,7 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Niko Lönn
projektipäällikkö
Tampereen yliopistollinen sairaala
puh. 040 515 9019, niko.lonn(at)pshp.fi