Siirry sisältöön

Tuloksia: CityIoT – Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta

Kuva CityIoT-hankkeen tilaisuudesta Oulussa

Tästä oli kyse

 • CityIoT-hanke haki ratkaisuja ongelmiin, joita epäyhteensopivat IoT-järjestelmät aiheuttavat. Olemassa olevien järjestelmien päälle on ollut vaikeaa tehdä uusia sovelluksia ja yhdistää dataa eri järjestelmistä. Hankkeen tavoitteena oli määritellä ja luoda referenssitoteutuksena avoin ja toimijoista riippumaton dataintegraatioalusta rajapintaehtoineen.
 • Hankkeessa kokeiltiin myös uusia digitaalisia palveluja. Oulussa kokeiluissa keskityttiin kiinteistöjen kunnossapitoon ja elinkaaren hallinnan tehostamiseen. Tampereella tehtiin katujen ja ulkoalueiden infrastruktuuriin liittyviä kokeiluja. Hankkeessa oli mukana noin 160 yritystä.

CityIoT-hankkeen tuloksia

 • CityIot rakensi referenssitoteutuksena ei-kaupallisen, avoimen ja toimijoista riippumattoman IoT-dataintegraatioalustan. Fiware-teknologiaa hyödyntävä alusta on jatkossakin Tampereen ja Oulun yliopistojen käytössä. Mitkä tahansa yritykset, kaupungit tai korkeakoulut voivat hyödyntää hankkeessa tehtyä työtä ja rakentaa samanlaisen IoT-alustan omaan käyttöönsä (ohjeet 6Aika-työkalupakissa). Alustan referenssiarkkitehtuurin spesifikaatio kokoaa yhteen tiedot datan yhdistämisen palveluista, toiminnallisuuksista, komponenteista ja rajapinnoista, joista älykaupunkien dataintegraatioalusta muodostuu. CityIoT-referenssiarkkitehtuuri perustuu International Data Spaces (IDS)-referenssiarkkitehtuurimalliin.
 • Hanke kokeili uusia digitaalisia palveluja kaikkiaan 42 pilotissa, joista Tampereella tehtiin 30 ja Oulussa 12. Piloteissa hyödynnettiin nopeiden kokeilujen menetelmää. Lisäksi hankkeessa oli muutamia hackathoneja ja ideasprintti.

 • Tampereen kokeilut liittyivät katujen ja ulkoalueiden infrastruktuuriin. Kokeiluissa kartoitettiin mm. katuverkoston kuntoa ja seurattiin reaaliaikaisesti tienpinnan liukkautta. Eri lähteistä kerätyn tiedon kerääminen yhteiselle avoimelle alustalle parantaa tiedon luotettavuutta ja kattavuutta ja tukee kunnossapidon suunnittelua ja päätöksentekoa. Kerätyn ja jalostetun datan pohjalta voidaan parantaa liikenteen turvallisuutta ja kohdistaa kunnossapidon toimia sinne, missä tarve on suurin. Tämä säästää kustannuksia ja parantaa palvelujen laatua. CityIoT-hankkeessa yhdistettiin uudella tavalla yritysten ratkaisuja ja ideoita kaupungin palvelujen kehittämiseen. Uusilla IoT-ratkaisuilla, kuten tekoälyä ja koneoppimista still- tai videokuvien käsittelyyn hyödyntävillä ratkaisuilla on potentiaalia kaupunkiympäristössä. Esimerkkejä piloteista Tampereella ja lisätietoja CityIoT-hankkeen tulosten hyödyntämisestä ulkovalaistuksen ohjauksen hankinnassa Tampereen kaupungilla.
 • Jatkokehitykseen ja -testaukseen valittuja ratkaisuja Tampereen kaupungissa:
  • hulevesipumppaamoiden ennakoiva kunnossapito (Steamlane Oy)
  • lokakaivojen tyhjennyksen ennustaminen (Gofore Oyj), Pirkanmaan jätehuollon lisäkehitysprojekti
  • parkkipaikan tilatieto (Wapice Oy)
  • 360-kameran hyödyntäminen katualueen tilannekuvan kartoittamisessa (Normivalaistus Oy)
  • hulevesiputkistojen etävalvonta (Nokeval Oy). Tuloksia hyödynnetään hulevesien etävalvontajärjestelmän kilpailutuksen vaatimusten määrittelyssä
  • katualueen pinnan ja rakennekerrosten lämpötilaseuranta (Kuntotekniikka Oy)
  • katuverkoston olosuhdetiedon kerääminen (RoadCloud)
 • Oulussa kokeiltiin kiinteistöstä kerätyn datan hyödyntämistä rakennusten kunnossapidossa ja elinkaaren hallinnassa. Kokeiluissa yhdistettiin onnistuneesti dataa kiinteistön automaatiojärjestelmistä, asennetuista sensoreista ja avointa dataa (esim. säätietoa). Esimerkkejä piloteista Oulussa.
 • Jatkokehitykseen ja -testaukseen valittuja ratkaisuja Oulun kaupungissa:
  • Aqva.io, konenäköön perustuva reaaliaikainen vesimittareiden luku
  • JAS Partners Oy:n 3D-hahmontunnistus
  • Fresh Air Global Oy:n sisäilman laadun seuranta

Tutustu julkaisuun CityIoT – Ratkaisuja kaupunkien digimurrokseen

CityIoT.fi

Katso CityIoT-dataintegraatioalustan referenssitoteutuksen ohjeet

CityIoT, Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta -hankkeen tavoitteina oli määritellä ja rakentaa referenssitoteutus avoimesta ja toimijoista riippumattomasta dataintegraatioalusta sekä määritellä referenssiarkkitehtuuri avoimelle IoT-alustalle. Lisäksi tavoitteina oli rakentaa kaupunkeihin IoT-pilotointiympäristö, jota yritykset voivat käyttää IoT-teknologian ja tuotteiden testaamiseen ja kehittämiseen sekä mahdollistaa eri lähteistä kerätyn IoT-datan yhdistäminen ja kokonaisvaltainen hyödyntäminen uusien palvelujen ja liiketoimintamallien luomista varten. Hankkeen tavoitteena oli niin ikään kehittää 6Aika-kaupunkien digitalisaatiovalmiuksia ja nopeuttaa kansallisten ja kansainvälisten digitalisaatiostrategioiden toteuttamista Suomessa. Oulun yliopisto koordinoi hanketta, muut osapuolet olivat Oulun kaupunki, Tampereen kaupunki, Oulun ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. CityIoT toteutettiin aikavälillä 1.9.2017-31.5.2020 ja sen budjetti oli 2,4 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Pirjo Rousu
projektipäällikkö
Oulun yliopisto
pirjo.rousu(at)oulu.fi

Jani Nousiainen
Oulun kaupunki
jani.nousiainen(at)ouka.fi

Oulun ammattikorkeakoulu
Jussi Kangasoja
jussi.kangasoja(at)oamk.fi

Mika Heikkilä
Tampereen kaupunki
mika.heikkila(at)tampere.fi

Kari Systä
Tampereen yliopisto
kari.systa(at)tuni.fi