Siirry sisältöön

Tuloksia: CityIoT 2

Kuva: Shutterstock

Tästä oli kyse

 • CityIoT 2 -hankkeen tavoitteena oli kehittää, testata ja dokumentoida datan jakamisen ja hyödyntämisen menetelmiä, määrittelyitä ja rajapintoja kaupunkiympäristössä. CityIoT 2 oli CityIoT-hankkeen täydennyshanke.
 • CityIoT 2:n pääsisältönä oli kehittää älykaupunkipohjaista tiedolla johtamista, jossa antureista ja kameroista kertyvä data kootaan ja hyödynnetään datalähtöiseen viisaaseen päätöksentekoon.

CityIoT 2 -hankkeen tuloksia

 • CityIoT 2 järjesti Tampereella seuraavat pilotit:
  • Varala Engineering Oy:n pilotissa tutkittiin pysäköintidatan keräämistä kameroiden ja konenäköratkaisun avulla Puutarhakadulla Tampereella.
  • Wapice Oy analysoi parkkialueelle pysäköityjen ajoneuvojen määrää konenäkö- ja tekoälytekniikalla. Wapice hyödynsi IoT-TICKET® Smart Parking Analytics -tuotettaan pilotissa.
  • MarshallAI:n pilotissa haettiin konenäöstä tukea tiedolla johtamiseen. MarshallAI käytti tekoälyä ja konenäköä tiedon keräämiseen julkisista ulkotiloista.
  • Lisäksi tehtiin pilotti, jossa etsittiin ratkaisuja parempaan liikenteen tilannekuvan saamiseen olemassa olevan ajoneuvodatan avulla.
  • Nodeon Oy ja Haze.AI tuottivat Tampereella liikenneanalyyseja, joissa testattiin erityisesti liikennerikkomuksiin liittyviä analyyseja.
 • CityIot 2 järjesti Turussa seuraavat pilotit:
  • Marjetas Oy pilotoi joukkoliikenteen linja-autoihin anturiratkaisua, joka mittaa tieverkoston toimintaa ja keliolosuhteita. Lisäksi hankkeessa tehtiin rajapintasovellus kerätyn datan siirtämiseksi tilaajan järjestelmiin.
  • Hanke perusti pilottiristeyksen, jossa selvitettiin tekoälyn avulla muun muassa ajoneuvojen määrää ja luokittelua, ilman turvavöitä ajavien kuljettajien määrää, puhelinten käyttöä liikenteessä ja punaisia päin ajavien määrää. Pilotti selvitti myös eri autotyyppien osuudet liikennevirrassa ja yhdisti dataa sääasematietoihin.
  • Turussa tehtiin myös päätöksenteon pilotti, jossa piloteista saatua dataa, kaupungin työkoneiden ajoneuvodataa ja säädataa yhdisteltiin analyyseiksi ja raporteiksi, jotka helpottavat päätöksentekoa esimerkiksi teiden hoidossa.
  • Korkeakouluyhteistyönä toteutettiin laaja Turun kaupungin datalähteiden kartoitus, jotta ympäri palvelualueita sirpaloitunut data saataisiin laajempaan käyttöön.
 • Hanke tuotti yhdessä korkeakoulujen kanssa tekoälyyn perustuvia malleja, joilla korjataan rakennusten kulutusdataa automaattisesti.
 • CityIot 2 -hankkeessa pidettiin webinaarit aiheista IoT-alustat, kilpailutus ja järjestelmän käyttöönotto sekä tiedolla johtaminen.


CityIoT 2 -hankkeen tavoitteena oli datan hyödyntämisen perusrakenteiden ja ratkaisujen koostaminen ja jatkokehittäminen erityisesti kaupunkiympäristön IoT-ratkaisuihin liittyen. Hankkeen tuloksena syntyi kaupunkien datan hallinnan ja IoT-ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon soveltuvia, monistettavia, yhtenäisiä ja dokumentoituja toimintamalleja ja ratkaisuja. Hankkeen koordinaattori oli Business Tampere ja siinä oli mukana Turun kaupunki. Hanke ajoittui 1.6.2021–31.5.2022 väliselle jaksolle. Hankkeen budjetti oli 261 252 euroa.

Lisätietoja
Minna Kinnunen
Business Tampere
minna.kinnunen(at)businesstampere.com

Teemu Peltonen
Turun kaupunki
teemu.peltonen(at)turku.fi