Siirry sisältöön

Tampereen Rantatunneli-hankkeen työmaakäynnillä.

Tästä oli kyse

  • CityGeoModel-hankkeessa kehitettiin avoimen geologisen ja geoteknisen maa- ja kallioperätiedon (geotiedon) käyttömahdollisuuksia luomalla 3D-geotietomalleja. Näin haluttiin lisätä liiketoimintamahdollisuuksia geotiedon hyödyntämisessä.
  • Hankkeessa tutkittiin Tampereen kaupungin kokoamaa maa- ja kallioperätietoa. Pilottikohteena oli Tampereen keskusta-alue, jolta koottua geotietoa jalostettiin harmonisoimalla ja standardoimalla, ja alueelta laadittiin 3D-malleja.
  • Tampereen kaupungin ja Geologian tutkimuskeskus GTK:n pohjatutkimusrekisterin välille avattiin yhteys, jonka kautta Tampereen tiedot päivittyvät automaattisesti GTK:n tietokantaan. Tiedot ovat saatavilla vapaasti GTK:n tietokannasta siirtotiedostona tai rajapinnan kautta.
  • Hankkeessa järjestettiin työpajoja ja seminaareja geotiedon mallipohjaisesta käsittelystä. Yrityksille järjestettiin IdeatMaasta2016 verkostoitumis- ja innovaatiotapahtuma.
Mies puhuu mikrofoniin seminaatitilan etuosassa, taustalla esitys.
Jori Lehtikangas Tampereen kaupungilta esittelee CityGeoModel-hanketta.

CityGeoModel-hankkeen tuloksia

  • Avoimien geotiedon 3D-tietomallien kehittäminen.
  • Kaupungeille tehtiin määrittelyt harmonisoidusta geotiedosta sekä toimintamalli mallipohjaisen maa- ja kallioperätiedon kokoamiseksi ja varastoimiseksi.
  • Testattiin tiedonvaihtoa eri toimijoiden tietokantojen kesken pohjatutkimustietoa koottaessa ja jaettaessa sekä rajapinnan käyttöä tiedon jakamisessa. Pohjatutkimusten automaattinen tiedonsiirto kaupungilta GTK:n keskustietovarastoon säästää henkilöresursseja jopa yhden henkilötyövuoden.
  • Tulokset mahdollistaisivat uusien palvelujen toteuttamisen avoimen tiedon avulla, esimerkiksi rajapintojen kautta saatavaa pohjatutkimustietoa käyttämällä. Esitetyn tietomallin yleistyessä yritykset voisivat kehittää tietokantapohjaisia järjestelmiä 3D-geotiedon kokoamista ja esittämistä varten.

CityGeoModel avoin geotietomalli kaupunkeihin -hankkeen tavoitteena oli luoda yrityksille innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia avoimen geotiedon avulla. Hanke toteutettiin 1.9.2015-31.5.2017. Hankkeessa olivat mukana Geologian tutkimuskeskus ja Tampereen kaupunki. Kokonaisbudjetti oli n. 300 000 euroa.

CityGeoModel

Lisätietoja:
Ossi Ikävalko
erikoisasiantuntija
Geologian tutkimuskeskus GTK
ossi.ikavalko(at)gtk.fi
puh. 050 349 2982