Siirry sisältöön

Tuloksia: CircVol 2 – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa

06.06.2022 | EspooTuloksetTurku

Tästä oli kyse

 • CircVol 2 -hanke tuki kaupunkeja ja yrityksiä uusiomateriaalien hyödyntämisessä maa- ja kaupunkirakentamiskohteissa.
 • Hanke tuotti uutta tietoa maalle läjitetyistä ruoppausmassoista ja uusiomateriaalien hiilijalanjäljestä. Tietoa levittämällä se auttoi kaupunkeja ja yrityksiä hiilijalanjäljen huomioimisessa.
 • CircVol 2 oli täydennyshanke CircVol-hankkeelle, jonka tuloksia se myös levitti ja juurrutti.
 • Hanke toimi Turussa ja Espoossa.

CircVol 2 -hankkeen tuloksia

 • CircVol 2 tuotti uutta tietoa seuraavista aihealueista:
  • infrarakentamisen uusiomateriaalien hiilijalanjälki
  • maalle nostettujen ruoppausmassojen happamoituminen
  • maalle nostettujen ruoppausmassojen vaikutukset valumavesiin
  • ruoppausmassan käsittelyn vaikutukset hapontuottoon ja haitta-aineiden liukoisuuteen.
 • Tietojen levittämiseksi ja juurruttamiseksi CircVol 2 järjesti neljä työpajaa ja webinaaria.

Hankkeen tuloksia julkaistaan myöhemmin GTK:n ja Suomen ympäristökeskus SYKE:n julkaisusarjoissa.

CircVol 2, Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa -hankkeessa edistettiin suurivolyymisten virtojen, kuten maamassojen ja teollisuuden sivuvirtojen uudelleenkäyttöä rakentamisessa. Hanketta koordinoi Turku Science Park ja siinä oli mukana Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus GTK ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Hanke ajoittui 1.5.2021–30.4.2022 väliselle ajalle ja sen budjetti oli 248 000 euroa.

Lisätietoja:

Reeta Huhtinen
projektipäällikkö
Turku Science Park
reeta.huhtinen(at)turkubusinessregion.com