Siirry sisältöön

Tästä oli kyse

 • CircularHoodFood-hankkeessa edistettiin urbaania ruoantuotantoa ja kaupunkiviljelyä. Hanke kattoi koko urbaanin ruokajärjestelmän elinkaaren:
  • ruoantuotannon kaupungeissa
  • ruokahävikin vähentämisen
  • lajittelun edistämisen.
 • Kohderyhminä olivat taloyhtiöt, yritykset ja kaupungit. Pääpaino oli taloyhtiöiden ja yritysten välisen yhteistyön lisäämisessä. Hanke toimi Vantaalla ja Helsingissä.

CircularHoodFoodin projektipäällikkö Roosa Halonen HSY:ltä kertoo videolla hankkeen tuloksista 1,24 alkaen. Videon lopussa kommentteja myös taloyhtiön asukkaalta.

CircularHoodFoodin tuloksia

 • CircularHoodFood järjesti useita kokeiluja yritysten ja asukkaiden kanssa, esim.
  • kaupunkiviljelykokeilut kerrostaloissa ja ravintolassa
  • ravintolan biojätteen korkeamman jalostusasteen kokeilu
  • kokeilu lajittelun parantamiseksi kaupunkikodeissa
  • viestintäkampanja asukkaille ruokahävikin vähentämiseksi
 • Vantaalla CircularHoodFood kasvatti ruokaklusterin yhteistyöyritysten määrän 30 yrityksestä 70:een. Klusterin tapaamisissa kehitettiin muun muassa konsepti urbaanin ruoantuotannon tuotantoympäristöstä sekä suunniteltiin viljelmiä yritysten toimisto- ja tuotantorakennusten katoille.
 • CircularHoodFood järjesti ideakilpailun, jonka jälkeen kehitettiin uusia tuotteita ja lajitteluratkaisuja kierrätyksen helpottamiseksi. Tuotteet päätyivät myös kalustetoimittajan mittatilausvalikoimaan kenen hyvänsä ostettavaksi. Ideoiduista tuotteista tuotettiin suunnitelman mukaiset DIY-nikkarointiohjeet. Ideakilpailun satoa hyödynnettiin myös videomuotoisina askarteluvinkkeinä.
 • CircularHoodFood tuotti ruokahävikin vähentämiseen tähtäävän Toinen kattaus -kampanjan. Ammattikokit jakoivat hävikkivinkkejään kotikokeille lyhyillä videoilla.
 • CircularHoodFood julkaisi viljelyoppaan taloyhtiöille ja ”Tee-se-itse ämpärihydro” -oppaan.
 • Hanke kartoitti urbaanin ruoantuotannon toimijoita ja laati selvityksen yritysekosysteemin nykytilasta.
 • Hankkeen puitteissa syntyi neljä opinnäytetyötä, esimerkiksi sisäviljelystä liiketoimintana. Hankkeessa oli mukana kaikkiaan 32 opiskelijaa.
 • Hankkeen pohjalta ideoitiin Circular Green Blocks -hanke, joka jatkaa yhteiskehittämistä taloyhtiöiden ja yritysten kanssa osin samalla konsortiolla. Circular Green Blocksia rahoittaa REACT-EU.

CircularHoodFood-hankkeen tavoitteena oli edistää hiilineutraalin kaupunkiympäristön syntymistä ja kiertotalousratkaisuja kaupunkiympäristössä. Lisäksi hankkeessa tavoiteltiin ruuan hiilijalanjäljen pienenemistä sekä urbaaniin ruuantuotantoon liittyvän uuden liiketoiminnan, yhteistyön ja uusien ratkaisujen syntymistä. Ennen hanketta oli tunnistettu tarve lisätä tietoa ja käytännön kokeiluja siitä, miten urbaania ruoantuotantoa voitaisiin edistää käytännön liiketoimintana ja osana kaupunkisuunnittelua. Hanke vastasi tähän ja lisäsi yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY koordinoi hanketta, muut osapuolet olivat Helsingin yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki. Hanke ajoittui 1.4.2020–31.3.2022 väliselle ajalle ja sen budjetti oli 713 056 euroa.

Sivun pääkuva: Markku Laine

Lisätietoja hankkeesta:

Nea Metsänranta
nea.metsanranta(at)hsy.fi

Roosa Halonen
roosa.halonen(at)hsy.fi

Kaj Lindedahl
kaj.lindedahl(at)metropolia.fi

Laura Alakukku
laura.alakukku(at)helsinki.fi

Mika Perttunen
mika.perttunen(at)vantaa.fi