Siirry sisältöön

Tuloksia: CircHubs 2

15.06.2022 | OuluTuloksetTurku

Kuva: Pixabay

Tästä oli kyse

  • CircHubs 2 -hanke loi konseptin, jonka avulla on mahdollista toteuttaa kiertotalousmyymälä. Ympäristötavoitteiden lisäksi hanke edisti elinkeinopoliittisia tavoitteita ja kestävää talouskasvua tukemalla hankkeessa mukana olleiden yritysten innovaatiotoimintaa.
  • CircHubs 2 toimi Turussa Topinpuiston kiertotalouskeskuksessa ja Oulussa Ruskon jätekeskuksessa. Se oli CircHubs-hankkeen täydennyshanke.

CircHubs 2 -hankkeen tuloksia

  • CircHubs 2 tuotti selvityksen kiertotalouden liiketoiminnan kehitystarpeista Turun ja Oulun alueella.
  • Hankkeessa tuotettua kiertotalousmyymälän konseptia pilotoitiin Uuden muotoilun yhdistys ry:n kanssa New Forms Friday – kestävän muotoilun market -myyjäistapahtumassa.
  • Hanke tuotti lisäksi selvityksen jätemateriaalin omistajuuden arvoketjusta. Selvityksessä koostettiin muun muassa tuotteiden ja raaka-aineiden jätestatukseen sekä jätemateriaalin omistajuuteen vaikuttavat määräykset ja lait.

CircHubs 2 -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa ja kontaktoida kiertotalousmyymälän konseptia tukevia yrityksiä ja toimijoita, joilla on mahdollisuus kehittää jätemateriaalien arvoa nostavaa, uudenlaista liiketoimintaa ja toimia myymälässä osana kiertotalouskeskusten arvoketjuja. Kiertotalousalan yritykset pyrittiin sitouttamaan mukaan kehittämään kiertotalousmyymäläkonseptia ja sen liiketoimintamalleja. CircHubs 2 -hankkeen aikana yritysten omia liiketoimintaideoita autettiin eteenpäin. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy koordinoi hanketta ja toisena toteuttajana oli Kiertokaari Oy. Hanke ajoittui 1.6.2021-31.5.2022 väliselle ajalle ja sen budjetti oli 149 952 euroa.

Lisätietoja:

Miia Jylhä
tutkimus- ja kehitysvastaava
Lounais-Suomen Jätehuolto
puh.020 728 2114, miia.jylha(at)lsjh.fi