Siirry sisältöön

Kuva: BusinessOulu

Tästä oli kyse

 • CarbonWise -hankkeessa edistettiin yritysten hiiliviisautta kouluttamalla, valmentamalla ja sparraamalla.
 • Yrityksiä opetettiin laskemaan hiilijalanjälkeään ja tulkitsemaan laskennan tuloksia sekä laatimaan tavoitteita hiilijalanjäljen pienentämiseen ja kompensaatioon liittyen.
 • Oulussa ja Turussa kohderyhmänä olivat kaikki yritykset toimialarajattomasti. Espoossa kohderyhmänä olivat matkailutoimialan yritykset. Koko hankkeen toiminnassa oli yli 200 yritystä mukana.

CarbonWisen tuloksia

Oulu

 • Uusi Hiiliviisaiden klinikoiden malli yhteistyössä Macon Oy:n kanssa. Klinikoihin osallistui 120 yritystä tai muun organisaation edustajaa. Lisäksi järjestettiin yrityskohtaista sparrausta.
 • Uusi toimintamalli: Hankkeen ja oppilaitoksen välinen nopea yhteistyöprojekti synnytti ketterän mallin, jota hyödynnetään jatkossa Oulu Business Schoolin Service design for circular economy -opinto-ohjelman kanssa.
 • Oppaita:
  • BusinessAseman FabLabin hiiliviisauden edistäminen. Oulun yliopiston ja Oulu Business Schoolin opiskelijaryhmien tehtävänä oli muun muassa ideoida FabLabin hukkamateriaalien hyödyntämistä ja minimoimista.
  • Yhdessä Digitarjotin-hankkeen kanssa webinaarisarja; Liiketoiminnan kehittäminen hiiliviisaaksi digitaalisin keinon.
  • Kokeilu; Kiertokaari & Trilleco / Virtuaalinen vierailu ja opastus Ruskon jäteasemalla.
 • CarbonWisen jälkeen Oulussa alkaa Oulun kiertotalousklusterin rakentaminen, jossa yksi osatoimenpide on hiilijalanjäljen laskeminen. Muita hankkeita, joissa on jatkoa CarboWise-hankkeeseen: InnoAID-hanke, Digitarjotin-hanke, DesignOulu start-hanke. Lisäksi BusinessOuluun syntyi CarbonWisen myötä uusi palvelutuote: Liiketoiminnan kehittäminen hiiliviisaaksi.

Espoo

 • Hiiliviisaiden klinikoiden malli matkailutoimialaa varten. Pienryhmä- ja yrityskohtaiseen valmennukseen osallistui 17 Espoon ja lähialueen matkailuyritystä, jotka saivat heille räätälöidyn hiilijalanjälkilaskentapohjan ja opastuksen hiilijalanjäljen laskentaan.
 • Vastuullisuusviestintävalmennusta matkailuyrityksille.
 • Matkailualalle suunnattuja ympäristöohjelmien esittelyitä. Sen seurauksena 12 matkailuyritystä lähti mukaan ympäristöohjelmaan ja suoritti ympäristösertifikaatin.
 • Lisäksi Espoossa toteutettiin Moder-kokeilu. Moder on varausjärjestelmä majoitusyrittäjille, johon on yhdistetty myös hiilijalanjäljen laskentatoiminto. Kokeilun tuloksena saatiin mukana olleille yrityksille käyttöön selkeä ja helppokäyttöinen työkalu, joka auttaa majoitusalan yrittäjää saamaan tietoa oman palvelun hiilijalanjäljestä ja madaltaa kynnystä hiilijalanjäljen laskentaan.
 • CarbonWise-hankkeen työ jatkuu myös Kestävää nostetta matkailuyrityksiin, Etelä-Suomi -hankkeessa.

Kuva: Sara Malve-Ahlroth ja Anna Karppinen

 

Turku

 • Järjestettiin yhdeksän työpajaa/webinaaria, joissa yrityksille opastettiin, miksi laskea hiilijalanjälkeä, miten laskea sitä ja mitkä ovat vaikuttavimmat vähennyskohteet, miten markkinoida omasta hiilijalanjäljestä ja miten kompensoida.
 • Kokeilu digitaalisen mainonnan merkityksestä, jossa pilotoitiin kasvisruokaviikkoa alueen ravintolassa. Lisäksi järjestettiin siivousalan kokeilu ja tapahtuman järjestämiseen liittyvä kokeilu.
 • Thinglink – ”Polku kohti hiiliviisaampaa toimintaa yrityksessä”. Julkaistaan vuodenvaihteessa 2021-22: sisältää yrityksille materiaalia, jonka avulla he pystyvät lähtemään hiiliviisauden polulle itsenäisesti.
 • CarbonWise-hankkeen jatkona alueen kuntia ja yrityksiä koulutetaan vähähiilisyydestä yhdessä Varsinais-Suomen kuntien yhteisen kestävän kehityksen asiantuntijaorganisaation ja Varsinais-Suomen Yrittäjien kanssa. Lisäksi hankevalmistelu seuraavaan EAKR-hankkeeseen käynnissä. Siinä tavoitteena Varsinais-Suomen pk-yritysten tukeminen vastuullisuussuunnitelmissa.
 • Oppaita:

CarbonWise-hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa yritysten ymmärrys hiilijalanjälkensä koostumisesta sekä kyvyt seurata ja analysoida hiilijalanjäljen parametrejä, päämääränä hiilijalanjäljen pienentäminen. Hanke herätti monen yrityksen huomaamaan hiiliviisauden merkityksen ja useat yrityksistä rohkaistuivat mukaan toimintaan. Saadun palautteen mukaan yritykset saivat konkreettista apua hiilijalanjäljen laskentaan. Hankkeen toiminta-aika oli 1.4.2020 – 31.12.2021 ja budjetti noin 450 000 euroa. Hankkeessa olivat mukana BusinessOulu, Oulu Business School, Oulun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu ja Espoon kaupunki.

Lisätietoja

Tiina Haapaniemi
projektipäällikkö, BusinessOulu
tiina.haapaniemi(at)businessoulu.com
puh. 050 3023196
CarbonWise Oulu -sivut

Karoliina Korpela / Paula Greus
projektipäällikkö, Espoon kaupunki
karoliina.korpela(at)espoo.fi
puh. 043 827 3271
CarbonWise Espoo -sivut

Sonja Lankiniemi / Maarit Jaakola
projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
etunimi.sukunimi(at)turkuamk.fi
puh. 050 598 5881
CarbonWise Turku -sivut