Siirry sisältöön

Kuva: Shutterstock

Tästä oli kyse

 • Carbon Neutral Tourism -hanke kehitti dataa hyödyntäviä, älykkäitä ratkaisuja sekä uusia toimintamalleja matkailualan käyttöön. Hankkeen tarkoituksena oli vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä energiatehokkuutta alalla. Samalla haluttiin lisätä toimijoiden ymmärrystä hiilijalanjäljestä ja tavoista, joilla jalanjälkeä voi pienentää.
 • Hanke toimi Helsingissä, Turussa ja Tampereella ja sen toiminnassa oli kaikkiaan 72 yritystä mukana.

Näkymä laskurista

Carbon Neutral Tourism -hankkeen tuloksia

 • Carbon Neutral Tourism -hankkeen päätulos oli matkailuyrityksiä varten tuotettu hiilijalanjälkilaskuri. Yritykset voivat laskea hiilijalanjälkensä laskurilla, hahmottaa suurimmat päästölähteet ja tehdä toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi. Avoin, selainpohjainen laskuri siirtyi osaksi Visit Finlandin palveluvalikoimaa hankkeen päätyttyä. Laskuri rakennettiin yhdessä Lapin liiton Välkky-hankkeen kanssa.
 • Hankkeen alussa kartoitettiin kestävän matkailun mittarit ja kestävän matkailun määritelmät (pdf). Hankkeessa julkaistiin selvitys kestävän matkailun määritelmistä ja suosituksista (pdf) ja selvitettiin matkailualalle sopivia, jo olemassa olevia hiilijalanjälkilaskureita. Tämän lisäksi selvitettiin kestävän matkailun datalähteitä.
 • Data-alustaan liittyen hankkeessa toteutettiin konsepti, jonka tuloksena muodostui tekninen arkkitehtuuri. Konseptia testattiin tiedolla johtamisen data-alustan Proof of Concept -piloteilla yhteistyössä KnowUrBiz kanssa.
 • Data-alustapilotteja oli kaksi
  • Helsingin matkailuneuvonnan data-alustakokeilu, jossa kaupunkimatkailun dataa hyödynnettiin matkailuneuvonnan toiminnan ohjaamiseen ja ennustamiseen.
  • Suomenlinnan data-alustakokeilu, jossa käytettiin lauttaliikenteen dataa niin, että Suomenlinnan yritykset pystyivät ennakoimaan palvelujensa kysyntää, ajoittumista ja resursseja.
 • Hanke järjesti innovaatiokilpailun, jossa etsittiin hiilineutraalia matkailua tukevia osia digitaalisen alustan toimintamalliin ja uusia kumppanuuksia kolmeen teemaan: luovin ohjausnäkymä -konsepti, innovatiivisin datakokeilu ja paras vaikuttavuuspotentiaali. Innovaatiokilpailun avulla haettiin uusia ideoita ja konsepteja älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen matkailualan yrityksille ja kaupunkitoimijoille. Tuomariston mukaan kilpailutöiden taso oli korkea, kilpailutyöt olivat hyvin muotoiltuja ja niiden visuaalinen esitystapa oli hyvä. Kilpailun voittajat: Salmi Platform Oy, Zeamly ja Travelcon Oy.
 • Datankeruukokeilussa pyrittiin selvittämään matkailijan liikkumisen hiilidioksidipäästöjä ja hiili-intensiteettiä hyödyntämällä teleoperaattoridataa ja matkailijoille tehtyjä kyselytutkimuksia. Kokeilut toteuttivat TAK, Elisa, Salmi Platform ja Telia Finland.
 • Hanke kehitti sertifikaattien lukijan, joka tuo näkyväksi matkailualan yritysten suorittamat vastuullisuussertifikaatit. Työkalu auttaa matkailualan yrityksiä ja matkailijoita löytämään omiin arvoihin sopivia yhteistyökumppaneita, ja matkailun alueorganisaatiot saavat selville oman alueen tilanteen sertifioiduista toimijoista. Sertifikaattilukija on jatkossa osa Visit Finlandin palvelutarjontaa.
 • Visit Tampere on hyödyntänyt hankkeen tuottamaa indikaattoritietoa ja hiilineutraalin matkailun tiedolla johtamisen malleja Tampereen seutu – hiilineutraali matkailukohde 2030 -tiekartan (pdf) koostamisessa.
 • Hanke teki myös muuta valtakunnallista ja pohjoismaista yhteistyötä hiilineutraalin matkailun edistämiseksi ja järjesti kolme webinaaria, mm. yhteisen Smart Destination -verkkotapahtuman Göteborgin kanssa syyskuussa 2021.

Katso videosarjasta lisää matkailun hiilijalanjälkilaskurista

Carbon Neutral Tourism -hankkeen tavoitteena oli vähentää matkailualan hiilidioksidipäästöjä ja lisätä energiatehokkuutta. Tämä tapahtui kehittämällä dataa hyödyntäviä älykkäitä ratkaisuja ja uusia toimintamalleja alan toimijoiden käyttöön. Hanke lisäsi myös matkailualan toimijoiden ymmärrystä matkailun hiilijalanjäljestä ja jalanjäljen konkreettisista pienentämistoimenpiteistä. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki, muut osapuolet olivat Turun kaupunki, Visit Tampere ja Forum Virium Helsinki. Hanke ajoittui 1.3.2020-28.2.2022 välille ja sen budjetti oli 899 423 euroa.

Lisätietoja

Anna Peltosaari
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
anna.peltosaari(at)hel.fi