Siirry sisältöön

Ruutukaappaus videolta Virtual Oulu as hybrid reality research platform

Tästä oli kyse

 • Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana (AKAI) -hankkeen päätavoitteena oli kokeilla 3D-kaupunkimallien hyödyntämistä uusien sovellusten kehitystyössä. Espoon ja Oulun pilottikohteissa testattiin neljää erilaista 3D-kaupunkimallialustaa: Cesium, MAPGETS, PointScene ja Unreal Engine.
 • Alustakokeiluissa käytettiin sekä kaupunkien paikkatietoaineistoja että 3D-kartoituksen menetelmillä tuotettuja aineistoja esim. Oulun kaupungin keskustan, Hiukkavaaran ja Linnanmaan alueilta.
 • Hankkeessa kerättiin haastatteluaineistoa kaupunkiorganisaatioilta sekä muilta käyttäjäryhmiltä taide- ja kulttuurisektorin toimijoista yrittäjiin. Aineiston perusteella määriteltiin ja kehitettiin joukko 3D-kaupunkimalleja hyödyntäviä pilottisovelluksia, esim. Oulu 2040 virtuaalitodellisuuden pilotti, Oulun Virtuaalikirjasto-pilotti, Espoon Finnoon alueen hybridivisualisointi ja MAPGETS -alustalle tuotettu pistepilvituki.
Miehiä ja naisia seminaaritilassa, keskustelua, yksi käyttää virtuaalilaseja.
AKAI-hanke Paikkatietoseminaarissa 2018. Juho-Pekka Virtanen Aalto-yliopistosta esittelijänä.

AKAIn tuloksia ja jatkotoimet

 • Pilottisovellusten lisäksi hankkeessa kehitettiin kaupunkimallien koko tuotantoketjua, joka alkaa mittausteknologiasta ja mallien tuotantoprosesseista ja johtaa asukkaiden ja asiantuntijoiden käyttämiin loppusovelluksiin.
 • Oulun pilotit ja avoimen kaupunkimalliaineiston palvelu toteutettiin yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa. Oulu 2040 VR-pilotti esittelee Oulun kaupungin 2040 -keskustavisiota, jonka kehittämistä Playsign-yritys jatkaa kaupungin kanssa. Virtuaalikirjasto-pilotti tuotti uudenlaisen julkisen kirjastopalvelun.
 • Oulun pilottialueiden aikasarjamittaukset toteutettiin joukolla mobiililaserkeilauslaitteistoja (MLS, Mobile Laser Scanning). MLS-aineisto luovutettiin Oulun kaupungin käyttöön.
 • Aineisto on saatavilla avoimena datana: http://ubicomp.oulu.fi/infrastructure-virtualoulu/
 • Yhteiskehittäminen Adminotech ja FCG City Portal -yritysten kanssa johti uusien tuoteominaisuuksien kehittämiseen MAPGETS-sovelluksessa.
 • Suomen Akatemian Strategisen tutkimusneuvoston rahoittama COMBAT/Pointcloud-hanke jatkaa kaupunkimallien ja pistepilviekosysteemin tutkimusta.
 • Innovaatioalustan ja mallipalvelimen kehittäminen ja koekäyttö jatkuvat Oulun yliopistossa. Myös Oulun pilottien Living Lab -käyttö ja tutkimus jatkuvat Oulun yliopistolla.
 • Paikkatietokeskus FGI jatkaa urbaanien ympäristöjen automaattista kartoitusta ja muutostulkintaa MLS-aineistoista.
 • Oulun yliopisto ja Aalto-yliopisto jatkavat VR-ympäristöjen visualisointikäytön tutkimusta. Hankkeen loppuvaiheessa Aalto-yliopisto haastatteli 6Aika-kaupunkien avainhenkilöitä ja muita avaintoimijoita. Kartoitusta hyödynnetään jatkotoimien suunnitteluun.

 

Piirroskuvia, joissa katunäkymää ja rakennuksia. Teksti "ydinkorttelin korttelit uudistuvat."
Ote Oulun kaupungin keskustavisiosta 2040.

Video: Virtual Oulu as hybrid reality research platform

Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana -hankkeessa kokeiltiin 3D-kaupunkimallien käyttämistä uudenlaisten sovelluksien kehittämiseen. Paikkatietokeskus FGI vastasi hankkeessa mittausmenetelmien kehittämisestä 3D-kaupunkimalleja varten. Aalto-yliopisto vastasi avoimeen kaupunkimalliaineistoon perustuvan avoimen innovaatioalustan kehittämisestä. Oulun yliopisto vastasi kaupunkilaisille suunnatuista sovelluksista ja VR-tekniikoista. Hanke toteutettiin aikavälillä 1.12. 2015-28.2.2018.

Lisätietoja:
Matti Pouke
tutkijatohtori, Oulun yliopisto
matti.pouke (at)oulu.fi

Juho-Pekka Virtanen
tutkija, Aalto-yliopisto
juho-pekka.virtanen(at)aalto.fi

Hannu Hyyppä
professori, Aalto-yliopisto
hannu.hyyppa(at)aalto.fi

Harri Kaartinen
tutkimusprofessori, Paikkatietokeskus FGI
harri.kaartinen(at)maanmittauslaitos.fi