Siirry sisältöön

Tuloksia: Älykäs kaupunki­vesiliikenne – ÄlyVESI

Satu Salmela Remotec Oy:stä esittelee åBy-älylaiturikonseptia.

Tästä oli kyse

  • ÄlyVESI – Älykäs kaupunkivesiliikenne -hankkeessa kehitettiin älykästä vesiliikennettä yritysten, korkeakoulujen, kaupunkien ja viranomaisten yhteistyönä. Hankkeen yhtenä konkreettisena tavoitteena oli valmistella ja edesauttaa autonomisen matkustajalautan kehittämistä ja käyttöönottoa lähitulevaisuudessa. Hankkeessa selvitettiin lautan toteuttamisen ja operoinnin kannalta oleellisia kysymyksiä sekä tutkittiin ja testattiin käytännön ratkaisuja.

Hankkeen tuloksia

  • Autonomiset alukset tarvitsevat parikseen etäoperointikeskuksen, joka monitoroi ja ohjaa alusta ja hoitaa aluksen kululle välttämättömiä toimintoja maalta käsin. Älykäs kaupunkivesi -hankkeessa testattiin yhdessä Lingsoftin kanssa puheentunnistus- ja puhesynteesityökalujen käyttöä etäohjauksessa (ks. video alla).

  • Hankkeessa testattiin Turun saaristossa yhdessä Satel Oy:n ja Åbo Akademin kanssa IP (Internet Protokolla) -radioreitittimillä toteutettua langatonta tiedonsiirtoa 400 MHz:n taajuusalueella. Menetelmällä voidaan saavuttaa kymmenien kilometrien kantama. UHF-taajuuksien etuja ovat luotettavuus, lyhyt ja ennalta tiedossa oleva vasteaika ja kohtuullinen kustannustaso. Rajoituksena on alhainen tiedonsiirtonopeus esimerkiksi matkapuhelinverkon yli siirrettyyn dataan verrattuna.
  • Hankkeessa tuotettiin yhdessä Remotec Oy:n kanssa åBy-älylaiturikonsepti.  Laiturin ominaisuuksia ovat modulaarisuus, soveltuvus, mukautuvuus  ja älykkyys.

Lisää tiedonsiirron kokeilusta Satelin kanssa ja åBy-älylaiturikonseptista tutkimuspäällikkö Mirva Salokorven ja toimitusjohtaja Satu Salmelan haastattelussa videolla alla:

  • Hankkeessa kehitettiin turvallisuustekijöiden analysointia varten työkalua, joka soveltuisi nimenomaan autonomille aluksille. Tavoitteena oli luoda toimintamalli, jota voi käyttää riskien ja riskinhallintakeinojen kartoittamiseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa aluksen suunnitteluprosessia. Työn tuloksena syntyi olemassa oleviin menetelmiin perustuva systemaattinen metodi, joka tähtää kokonaisturvallisuuteen yksittäisten virheiden korjaamisen sijasta.
  • Hankkeessa tarkasteltiin Turun lähivesillä liikkuvien lautta-alusten energiaratkaisuja. Tavoitteena oli etsiä säästöjä energiankulutuksessa ja ympäristökuormituksessa. Kohteina olivat ketjukäyttöinen Aurajoen ylittävä Föri-lautta ja lähiliikennevesibussi, joka on vasta suunnitteilla. Sähkökäyttöinen alus todettiin ympäristöystävällisimmäksi vaihtoehdoksi.
  • Turun ammattikorkeakoulussa ideoitiin uusia tuote- ja palvelukonsepteja hankkeen aikana. Tässä esimerkkejä opiskelijoiden ideoista:

– Älyföri-konsepti, jossa on huomioitu aluksen esteettömyys ja viihtyisyys
– Agorà-lauttakonsepti: paikka kohtaamiseen, ajan viettämiseen, ostoksiin sekä matkustamiseen kaupungin ja saariston välillä.
– Pelastusrengas-konsepti, turvallisempi ja älykkäämpi pelastusrengas
– Kipparikaveri – pelillinen turvallisuussovellus: matkustaja opettelee toimimaan
ja käyttämään pelastusvälineistöä vaaratilanteessa autonomisella miehittämättömällä aluksella.
– Infosovellus saaristo-opastukseen: tarjoaa saaristoon haluaville veneettömille matkaajille mahdollisuuden löytää samasta paikasta sekä julkiset että yksityiset vesiliikennepalvelun tarjoajat aikatauluineen ja reitteineen
– Kaupunkilautta-palvelukokonaisuuskonsepti: konseptissa yhdistyvät digitaaliset palvelut lauttakonseptiin. Esimerkkinä ovat etukäteen ladattavat saarikortit, jolloin tieto matkustamisen kohteena olevasta saaresta on älylaitteella, vaikka verkkoyhteys ei olisikaan kaikkialla toimiva.
– BeBalance tasapainottava istuinkonsepti ehkäisemään matkustuspahoinvointia vesillä: istuin pysyy horisontin tasossa, vaikka lautta keinuisi aallokossa.

Älykkään kaupunkivesiliikenteen ratkaisut ja mahdollisuudet (pdf)

Lisää raportteja projektin sivuilla

Älykäs kaupunkivesiliikenne -hankkeessa tutkittiin, kehitettiin ja testattiin uutta teknologiaa ja älykkäitä kaupunkivesiliikenteen ratkaisuja ja palveluita. Hanketta veti Yrkeshögskolan Novia, ja mukana olivat Turun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto ja Turun kaupunki. Hanke teki yhteistyötä myös Helsingin ja Espoon kaupunkien, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, yritysten ja muiden korkeakoulujen kanssa. ÄlyVESI toteutettiin aikavälillä 1.10.2016-31.5.2018 ja sen budjetti oli 712 529 euroa.

Lisätietoja
Mirva Salokorpi
tutkimuspäällikkö
Novia ammattikorkeakoulu
puh. 044 762 3532, mirva.salokorpi(at)novia.fi