Siirry sisältöön

Tästä oli kyse

 • 13 avoimeen innovointiin perustuvaa nopeaa kokeilua, joissa luotiin uusia toimintamalleja ja kumppanuuksia yritysten, yliopistojen, kaupunkien ja muiden julkisten organisaatioiden sekä kaupunkilaisten välistä yhteistyötä varten.
 • Kokeilujen aiheina olivat esimerkiksi digitaalisten ja virtuaalitodellisuussovellusten kehittäminen, joukkorahoituskampanjointi ja kaupunginosakehittäminen.
 • 8 kokeilua tehtiin Tampereella, 5 pääkaupunkiseudulla. Tampereella tavoitteena oli erityisesti vuonna 2014 perustetun Mediapoliksen innovaatiovalmiuden ja -toimintojen kehittäminen. Helsingissä kokeilut tähtäsivät yhteiskehittelyn mallien rakentamiseen korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin kesken. Kokeilujen lisäksi hankkeessa tehtiin taustatutkimusta ja kansainvälistä benchmarkkausta.
 • Kahden vuoden aikana MEDAIAn toimenpiteisiin osallistui yli 54 yritystä, joista 21 osallistui myös kokeiluihin. Yritysten lisäksi kokeiluihin osallistui toimijoita yli 20 muusta organisaatioista, esimerkiksi yliopistoista ja julkiselta sektorilta.

Nuori nainen ja mies seisovat rinnakkain kameran edessä, kameramiehet kuvattu takaviistosta.

MEDAIAssa käytettyjä menetelmiä ja saavutettuja tuloksia

 • 1 – 5 päivän työpajoja, joissa sovellettiin ketterän innovoinnin menetelmiä. Kokeiluissa käytettiin kansainvälisesti tunnettuja malleja, kuten Lean Customer Development, Google Design Sprint ja pretotyyppaus, joita ryhdyttiin jatkosoveltamaan korkeakoulujen toiminnassa jo hankkeen aikana.
 • Yritysten ja opiskelijoiden yhteistyön Reverse Pitch -mallin pilotointi Yleisradion kanssa. Tavoitteena on toteuttaa pilotointi uudelleen vuonna 2018 entistä laajemmalla kokoonpanolla.
 • Virtuaalitodellisuus ja muut uudet todellisuusteknologiat osoittautuivat lupaaviksi uusiksi liiketoiminta-alueiksi media-alalla. Hankkeessa tehtiin kolme virtuaalitodellisuuden kokeilua ja rakennettiin kansainvälistä ja kansallista verkostoa sekä ketterän toiminnan konsepteja.
 • Yritysten TKI-yhteistyö korkeakoulujen kanssa lisääntyi. Yhteistyö sisälsi ketterien menetelmien soveltamismahdollisuuksien kehittämistä ja uusien yhteistyömallien kokeiluja. MEDAIA-kokeiluihin osallistuneet yritykset saivat ideoita ja tukea tuote- ja palvelukehitykseen. Kolme yritystä löysi uusia työntekijöitä kokeiluista.
 • 6Aika ja sen verkostotilaisuudet havainnollistivat merkittävällä tavalla, miten media-alan osaajat voivat osallistua kaupunkien kehittämiseen.
 • Kokeilukulttuurin osaaminen lisääntyi erityisesti toteuttajaorganisaatioissa.
 • Hanke on vaikuttanut kolmen uuden hankkeen syntymiseen, joista yksi liittyy luovien alojen innovaatio-osaamiseen ja kaupunkisuunnitteluun (City Drivers), toinen opiskelijoiden ja yritysten yhteistyön kehittämiseen Mediapoliksessa (Co-Studio) ja kolmas opettajien täydennyskoulutukseen (Tietoinen digitoiminta).

Lue MEDAIAssa tehdyistä kokeiluista lisää loppujulkaisusta: MEDAIA – Experimenting Open Innovation in the Media Field

Katso video TAMK Virtual Reality Sprint: 5-day learning process with functional solutions
MEDAIAn sivut

Ihmisiä, miehiä ja naisia, keskustelemassa. Osa seisoo, osa istuu pöydän takana.

Kaksi tyttöä ja poika istuvat, kaikilla on kuulokkeet ja VR-lasit.
Kuva: Ulla Broholm, Yle

6Aika-hanke Median avoimet innovaatioalustat (MEDAIA) toteutettiin 1.10.2015-31.10.2017. Hankkeen tavoitteena oli kehittää media-alan avointa innovaatiotoimintaa Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. MEDAIAn päätoteuttajat olivat Tampereen ammattikorkeakoulun ja Metropolian median yksiköt yhteistyökumppaninaan Yle. TAMK koordinoi kokeiluja Mediapoliksessa ja Tesoman kaupunginosassa ja Metropolia Vallila-Arabiaranta-Pasila -alueella. Hankkeen budjetti oli 328 000 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston osuus oli 220 000 euroa.

Lisätietoja:
Leena Mäkelä
Tampereen ammattikorkeakoulu
leena.makela(at)tamk.fi
puh. 050 561 1006

Mari Silver
Metropolia
mari.silver(at)metropolia.fi
puh. 040 334 6962