Siirry sisältöön

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt vei eteenpäin koko toimialaa – 300 yritystä mukana

Stadin ammattiopiston Team Tellu kiinnosti Helsinki Edtech -messuilla kaikenikäisiä vuonna 2019. Robottia tutkimassa opettaja Hannu Korhosen lisäksi oppilaat Anni, Axel ja Sampo. Kuva: Helsingin kaupunki/Ilkka Ranta-aho.

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke kehitti laajasti oppimisen ja oppimisympäristöjen palveluja. Hankkeen päätavoitteena oli alan yritysten liiketoimintamahdollisuuksien parantaminen. Toiminnassa oli mukana kaikkiaan noin 300 yritystä, ja kokeiluja tehtiin noin 200.

Hanke antoi merkittävän sysäyksen käyttäjälähtöisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja vaikutti siten koko toimialan kehittymiseen. Se lisäsi yritysten osaamista ja ymmärrystä toimintaympäristöstä sekä tuki yritysten tuotekehitystä ja loi uusia kumppanuuksia. Samalla hanke hyödytti kaupunkeja tukemalla kaupunkien elinkeinosektorin ja innovaatiopotentiaalin kehittymistä. Oppijat, opettajat ja muut asiantuntijat oppilaitoksissa vaikuttivat aktiivisesti uusien palvelujen kehittymiseen ja saivat osaamista kehittämistyöstä.

Kaupungit avasivat hankkeessa oppimisympäristöjä yrityksille yhteiskehittämistä varten. Yrityksillä ei ole ollut tarjolla tähän aiemmin mahdollisuuksia yhtä systemaattisesti. Kokeiluja tehtiin päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa.

Viime marraskuussa päättyneessä Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa olivat kuutoskaupungeista mukana Helsinki, Espoo, Turku, Tampere ja Oulu, ammattikorkeakoulut kolmesta viime mainitusta ja Forum Virium Helsinki.

Lue lisää Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeen tuloksista ja miten yhteiskehittäminen jatkuu kaupungeissa

Lisätietoja

Anna Rantapero-Laine
Helsingin kaupunki
anna.rantapero-laine(at)hel.fi

Harri Luttinen
Espoon kaupunki
harri.luttinen(at)espoo.fi

Matti Hämäläinen
Forum Virium Helsinki
matti.hamalainen(at)forumvirium.fi

Johanna Pihlajamaa
Oulun ammattikorkeakoulu
johanna.pihlajamaa(at)oamk.fi

Anne Koskela
Oulun kaupunki
anne.koskela(at)ouka.fi

Marja Keränen
Tampereen ammattikorkeakoulu
marja.keranen(at)tuni.fi

Juha Sormunen
Tampereen kaupunki
juha.sormunen(at)tampere.fi

Rauli Lautkankare
Turun ammattikorkeakoulu
rauli.lautkankare(at)turkuamk.fi

Niina Salonen
Turun kaupunki
niina.salonen(at)turku.fi