Siirry sisältöön

Tule ratko­maan työlli­syyteen ja koulutuk­seen liittyviä haasteita

Tule mukaan ideoimaan ja toteuttamaan kaupunkien yhteisiä 6Aika-hankkeita. Etsimme ratkaisuja työllisyyteen ja koulutukseen liittyviin haasteisiin kuutoskaupungeissa.

Tarkemmin haku liittyy seuraaviin teemoihin:

  • nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistäminen
  • siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
  • kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

ESR-haku on auki 15.2.–12.4.2017.

Hakuinfossa 13.2. esittelemme tarkemmin ESR-haun painopisteitä, 6Aika-strategian sisältöjä ja hankehakemuksen keskeisiä sisältöjä. Tutustu esitysmateriaaleihin: kuutoskaupunkien esitys ja ELY-keskuksen Jukka Anttilan esitys.

Hankeideoista kannattaa olla ensin yhteydessä kuutokaupunkeihin. Tutustu hakuilmoitukseen ja hakijan ohjeeseen, joista saat lisätietoa käytännön kysymyksiin.

Varsinaiset hakemukset jätetään deadlineen mennessä EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi.

Kuka voi hakea?

Rahoitettavaksi haetaan pilotti- ja kokeiluhankkeita, jotka rakentavat konkreettista yhteistyötä kuutoskaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) välille.

Hakijoina voivat olla mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueelliset kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset sekä osuuskunnat.

Jokaisessa hankehakemuksessa hakijoina pitää olla toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.