Siirry sisältöön

Käyttäjälähtöistä kehittämistä voi tehdä yhteiskehittelyillä, testauksilla sekä käyttäjäkokeiluilla. Tuotekehittäjän testi- ja tukiverkosto – TUTTUnet – tukee digitaalisten tuotteiden ja palveluiden kehittäjiä yhteistyössä sote-, rakennus- ja ICT-alan sekä liiketoiminnan innovaatiokeskittymien, hubien ja testlabien kanssa ympäri Suomea.

TUTTUnetin kautta löydät tukea käyttäjälähtöisen kehittämisen vaiheisiin:

  • Yhteistyön aloittaminen ja lupaprosessit
  • Yhteiskehittely
  • Testaus ja käyttäjäkokeilut
  • Kaupallistaminen

TUTTUnet: Käyttäjälähtöisen kehittämisen tuki (linkki)

Sivustolta löydät erilaisia suunnitelma- ja sopimuspohjia, canvaseita ja lomakkeita, jotka auttavat käytännön kehitystyössä.

Sivuston materiaali on tuotettu hyvinvointi- ja terveysalalla sekä palveluasumisen tuotteiden ja palvelujen kehitystyössä, mutta materiaalia voi soveltaa laajemminkin käyttäjälähtöisessä tuote- ja palvelukehityksessä.

TUTTUnet -palvelu on toteutettu HIPPA – Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla -hankkeessa.