Siirry sisältöön

Toiseen hankehakuun 27 rahoitus­hakemusta

09.03.2015 | 6AikaUutiset

Kuukauden ajan avoinna ollut EAKR-hankehaku päättyi 27.2.2015. Hakemuksia saatiin määräaikaan mennessä yhteensä 27. Tällä hakukierroksella Euroopan aluekehitysrahastosta jaetaan hankehakemusten arvioinnin ja hankevalintakriteerien pisteytyksen perusteella rahoitusta enintään viisi miljoonaa euroa.

6Aika-hankehaussa rahoitettavaksi haettiin pilotti- ja kokeiluhankkeita, jotka soveltuvat 6Aika-strategian painopisteisteisiin Avoin data ja Avoimet innovaatioalustat sekä rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteeseen 4.1 ”Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta” ja erityistavoitteeseen 5.1 ”Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen”.

Hakemusten käsittely käynnissä

Kuutoskaupunkien edustajista muodostuva 6Aika-johtoryhmä päättää hankehakemusten hyväksymisestä 6Aika-ohjausryhmän valmistelun pohjalta. Uudenmaan liitto tarkistaa rahoittavana viranomaisena hankkeiden laillisuuteen ja rakennerahasto-ohjelmanmukaisuuteen liittyvät asiat sekä tekee juridiset rahoituspäätökset EURA2014-järjestelmässä. Tavoitteena on, että rahoitettavat hankkeet ovat tiedossa ennen kesälomia.

Rahoitusta yhteiskehittämiseen

Kaupunkien yhteisenä haasteena on parempien palveluiden kehittäminen, kilpailukyvyn edistäminen sekä avoimet ja kestävät toimintamallit. Nyt päättyneessä haussa hankerahoitusta saivat hakea kuutoskaupunkien tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset ja osuuskunnat. Jokaisessa hankehakemuksessa hakijoina piti olla toimi­joita vähin­tään kahden eri kuutoskaupungin alueelta

Lue lisää:
EAKR-hankehaku 26.1.2015–27.2.2015