Siirry sisältöön

Toimintamalli kiertotalouden symbioosien vahvistamiseksi Helsingissä

Helsingin kaupunki oli mukana CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa -hankkeessa (2018–2020), jonka keskeisenä tavoitteena oli edistää kiertotalousliiketoimintaa.

Helsingin osatoteutuksen yhtenä osana oli Rambollin toteuttama projekti ”Yritysyhteistyön fasilitointi ja toimintamallin luonti”, jossa laadittiin suositus Helsingin kaupungin toimintamalliksi kierto- ja biokiertotalouden teollisten ja urbaanien symbioosien vahvistamisessa.

Työn tuloksena kuvattu toimintamalli kiteytettiin seitsemäksi suositukseksi Helsingin kaupungille. Suositukset 1-5 koskevat laaja-alaisesti kiertotalouden kehittämistä Helsingissä, sisältäen mm. ehdotuksen kiertotalouden kehittämisen painopisteiksi ja tavoitteiksi. Suositukset 6-7 keskittyvät kaupungin toimintamalliin kiertotalouden teollisten symbioosien ja ekosysteemien kehittämisessä sekä yritysyhteistyön fasilitoinnissa.

Suositus Helsingin kaupungin toimintamalliksi kiertotalouden vahvistamiseksi ja yritysyhteistyön fasilitoimiseksi (pdf)

Selvityksen ja siihen liittyvät dokumentit on tehnyt Ramboll Finland Oy.