Siirry sisältöön

Teollisuuden jätteet ja kaivannais­toiminnan ylijäämät uudelleenkäyttöön – uuden CircVol-hankkeen kohteet kaupungeissa

Yli 90 prosenttia kaupunkien jätteistä tulee tehdasteollisuudesta ja kaivannaistoiminnasta. Jätteiden talteenotto ja jalostusteknologiat ovat jo niin pitkälle kehittyneitä, että teollisuuden jätteitä eli sivuvirtoja voidaan käyttää uudelleen. Myös kaupunkien infran rakentamisesta syntyviä maamassoja voidaan hyödyntää uudelleen.

Elokuussa alkanut 6Aika-hanke CircVol tarttuu näihin mahdollisuuksiin Turussa, Helsingissä, Oulussa ja Tampereella. Hanke edistää kiertotalouden mukaista liiketoimintaa sekä suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntämistä maarakentamisessa. Jätteen ja muun ylijäämäaineksen uudelleenkäyttö säästää kustannuksia ja tukee kaupunkien hiilineutraaliustavoitteita.

Kaupunkikohtaiset alueet ja toimenpiteet kiertotalouden edistämiseksi

Kommentoijana erityisasiantuntija Julius Manninen Turku Science Parkista.

Turku: Airiston ja Aurajoen ruoppausmassojen maaläjitys ja stabilointi Lauttarannan alueelle

”Turussa haetaan vaihtoehtoja puhtaiden ja lievästi pilaantuneiden ruoppaus- ja maamassojen hyödyntämiselle. Maa-ainesten kuljetusmatkojen minimointi vähentää päästöjä ilmakehään. Lisäksi tehdään kenttäkoe, jolla selvitetään laivaväylien ruoppausmassojen stabilointia sekä kantavuuden vahvistamista hyötykäyttöä varten.”

Helsinki: Maamassadatan hyödyntäminen ja Östersundomin alueen kehittäminen kiertotalouden mukaisesti

”Forum Virium Helsinki selvittää maamassojen koordinointiin liittyvien digitaalisten rajapintojen nykytilannetta ja mahdollisuuksia liiketoimintaan tällä saralla. Uusilla digiratkaisuilla voidaan esimerkiksi tuoda yhteen maamassojen kysyntää ja tarjontaa sekä tehostaa massojen uudelleenkäytön suunnittelua. Näin voidaan helpottaa välivarastointia ja vähentää pitkiä kuljetuksia. Toinen Helsingin päätavoitteista on kiertotalouden mukaisen liiketoimintaklusterin perustaminen Östersundomiin.”

Oulu: Välimaan kiertotalousalueen kehittäminen

”Välimaalla on vanha kaatopaikka, joka maisemoidaan jatkossa. Alueen yleiskaava mahdollistaa jätteen loppusijoituksen. Välimaasta kehitetään kiertotalousalue, jolla pilaantuneita maamassoja, teollisuusjätteitä ja tuhkaa muokataan jatkohyödyntämistä varten. Tällä hetkellä alue on osittain ojitettua suota, joten aluetta pitää kehittää uutta toimintaa varten. Tavoitteena on hyödyntää uusiomateriaaleja alueen infran rakentamisessa ja kaatopaikka-alueen maisemoinnissa. Asukkaat ja muut toimijat kiertotalousalueen vaikutusalueella otetaan mukaan kehittämiseen.”

Tampere: Liiketoimintaverkoston kokoaminen nollakuituhaasteen ratkaisemiseksi

”Hiedanrannan edustalla Näsijärvessä on kerroksittain nollakuitua, jonka määräksi on arvioitu 1,5 miljoonaa kuutiota. Nollakuitu on sellu- ja paperiteollisuuden hylkäämää puuainesta, josta muodostuu metaanikaasua sekä hajuhaittoja. Haasteen ratkaiseminen on kaupungille huomattavan kallista, joten CircVol-hankkeessa kootaan toimijaverkosto, joka voi liiketoiminnallistaa ratkaisut kustannustehokkaasti ja mahdollisimman vähäisin haitoin.”

CircVol-hanketta koordinoi Turku Science Park. Osatoteutuksista vastaavat Helsingin ja Oulun kaupungit, Varsinais-Suomen liitto, Turun ja Oulun ammattikorkeakoulut, Åbo Akademi, Tampereen teknillinen yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Forum Virium Helsinki ja Suomen ympäristökeskus SYKE.

CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa -hanke kestää vuoden 2020 loppuun saakka ja sen budjetti on 2 761 907 euroa.

circvol.fi
Twitter #CircVol

Lisätietoja:
Reeta Huhtinen
projektipäällikkö
Turku Science Park
puh. 0400 832 488, reeta.huhtinen(at)turkubusinessregion.com