Tavoitteellinen ja motivoiva haastattelu

Cover for article 'Tavoitteellinen ja motivoiva haastattelu'

Haastattelumalli on kehitetty Turun ammattikorkeakoulun ja Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksen yhteistyönä 6Aika: DuuniPolku -hankkeessa vuosina 2018–2019.
Haastattelumalli perustuu motivoivan haastattelun menetelmiin sekä asiakas-, voimavara- ja ratkaisukeskeiseen ajatteluun.

Haastattelumalli 2019

Haastattelulomake lyhyt työnhakijalle

Haastattelulomake pitkä työnhakijalle