Siirry sisältöön

Tarpeesta ratkaisuksi – Yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa

Tarpeesta ratkaisuksi -oppaassa käsitellään yhteiskehittämistä, yhteiskehittämisen hyötyjä eri toimijoille ja esitellään yhteiskehittämisen prosessimalli ja työkaluja. Lisäksi tarjotaan esimerkkejä, kuinka kaupunkien yhteistyöllä ja yhteisellä toimintatavalla voidaan tukea uusien innovatiivisten sosiaali- ja terveyspalvelujen syntymistä. Opas on tarkoitettu erityisesti kaupunkien päättäjille, kehittäjille ja muille julkisen sektorin uudistajille. Opas avaa yhteiskehittämistä myös yrityksille, joita kiinnostaa yhteistyö julkisen sektorin kanssa.

Opas perustuu Co-Created Health and Wellbeing -hankkeessa (CoHeWe) vuosien 2018-2020 aikana kertyneisiin kokemuksiin. Hankkeen tavoitteena oli edistää ja yhtenäistää julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvelähtöistä kehittämistä Helsingissä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa ja luoda edellytyksiä parempaan yritysyhteistyöhön.

Tarpeesta ratkaisuksi – Yhteiskehittämisen opas sosiaali- ja terveydenhuollossa (pdf)