Siirry sisältöön

Tarkennusta 1. hankehaun kriteereihin: Miten kaupunki määritellään?

09.09.2014 | 6AikaUutiset

6Aika-strategiatoimistoon on tullut useita kyselyjä liittyen kesäkuussa käynnistyneen haun sisältöihin ja kriteereihin. Hakijoille on ollut erityisen epäselvää, mitä vaatimus vähintään kahdesta kaupungista päätoteuttajina tarkoittaa – eli miten tarkkaan ottaen määritellään kaupunki.

Asiaan haettiin täsmennystä keskustelemalla rahoittajan kanssa. 6Aika-ohjausryhmä linjasi 3.9.2014 kokouksessaan, että kaupungilla tarkoitetaan kaupungin organisaatiota, jolla on kaupungin Y-tunnus. Tämä tarkoittaa kesäkuussa 2014 käynnistyneen ensimmäisen hakukierroksen osalta sitä, että esimerkiksi kaupungin omistama kehitysyhtiö tai kuntien rahoittama kuntayhtymä ei voi olla hankkeessa päätoteuttajana.

Päätoteuttajana tulee toisin sanoen olla kaupungin organisaatio ja lisäksi merkittävänä osatoteuttajana vähintään jonkin toisen kaupungin organisaatio, jolla niin ikään on kaupungin Y-tunnus. Näiden ehtojen täyttyessä voi hankkeessa olla mukana muita julkisia tai kolmannen sektorin toimijoita osatoteuttajina mukaan lukien kaupunkien kehitysyhtiöitä ja kuntayhtymiä. Tarkennuksena lisäksi, että rahoitushakemuksessa on oltava nimettynä aina yksi päätoteuttaja, joka hallinnoi hanketta ja muut osapuolet toimivat osatoteuttajina.

Tämä eksakti vaatimus koskee siis nyt käynnissä olevaa ensimmäistä hakukierrosta. Pääsääntö seuraavien hakujen osalta on, että hakijoina pitää olla tukikelpoisia toimijoita vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueelta.