Siirry sisältöön

Tampereen Hiedanrantaan rakennetaan kestävää kaupunginosaa – 6Aika-hankkeet auttavat tavoitteessa

26.03.2020 | TampereUutiset

Kuva Hiedanrannan biohiililaitokselta, Tampereen kaupunki/Meri Lampinen.

Hiedanrantaan rakentuu hiilinieluna toimiva kaupunginosa kymmenille tuhansille ihmisille. 6Aika-hankkeet hakevat uusia ratkaisuja kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tampereelle rakennettavalla Hiedanrannan asuinalueella on kova tavoite: kaupunginosan on tarkoitus toimia hiilinieluna ja tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Erityisen merkittäväksi tavoitteen tekee se, että Hiedanrannasta tulee noin 25 000 ihmisen ja 10 000 työpaikan kaupunginosa. Jo kaupunkikehityshankkeena se on siis Suomen mittakaavassa suuri.

”Resurssien ylikulutus on perimmäinen ongelma, joka näkyy esimerkiksi ilmastonmuutoksessa. Hiedanrannassa tätä pyritään muuttamaan rakennetun kaupungin osalta niin, että tuotetaan enemmän energiaa kuin kulutetaan”, hankekehitysjohtaja Reijo Väliharju Hiedanrannan kehitys Oy:stä sanoo.

Tavoitteena on saada myös ihmisten tuottamat ravinteet kiertoon, sillä louhittavat fosforivarat ovat loppumassa maailmasta. Väestö tuottaa fosforia wc-käynneillä ja ruokajätteessä. Hiedanrannassa on kokeiltu useampia vedellisiä ja vedettömiä wc-ratkaisuja. Alueella toimii wc:n kiinteän jätteen käsittelylaitteisto, jonka tuottamia ravinteita on jo käytetty alueen viherrakentamisessa. Maa- ja metsätalousministeriön alainen Ruokavirasto on hyväksynyt laitteiston käytön.

KIEPPI kehittää kiertotaloutta Hiedanrannassa

Koska teknisiä ratkaisuja ei ole vielä saatavana kaupan hyllyltä, Hiedanranta tarvitsee kehittämisrahoitusta ja yritysyhteistyötä, joita muun muassa 6Aika-strategian hankkeet voivat tarjota.

”6Aika auttaa ison muutoksen aikaansaamisessa tarjoamalla rahoitusta ja sen kautta kehityshankkeita. Yritykset ja heidän panoksensa on keskeistä Hiedanrannan tavoitteiden toteumiselle”, Väliharju toteaa.

Väliharju nostaa KIEPPI-hankkeen yhdeksi merkittävimmistä monista 6Aika-hankkeista Hiedanrannassa. KIEPPI kehittää kumppanuusmallia kierto- ja jakamistalouteen ja määrittelee, miten tehdään hyvää yritysyhteistyötä.

CircVol auttaa nollakuidun hyödyntämisessä

Toinen esimerkki Hiedanrannassa toimivasta 6Aika-hankkeesta on CircVol. Siinä tutkitaan Näsijärven pohjassa olevan nollakuidun hyödyntämismahdollisuuksia. Nollakuitu on selluteollisuudesta ylijäänyttä puuainesta.

”CircVol hakee nollakuidun käsittelyyn vaihtoehtoja, jotka ovat yrityksille liiketoiminnallisesti houkuttelevia ja Hiedanrannan kehittämisperiaatteiden ja ympäristöarvojen mukaisia. Nollakuitu on yksi keskeisistä kysymyksistä tämän kestävän kaupunginosan rakentamisessa”, tutkija Jarmo Uusikartano Tampereen yliopiston Hervannan kampukselta kertoo.

Tampereen yliopisto on tukenut CircVol-hankkeessa Tampereen kaupunkia nollakuituhaasteen ratkaisemisessa ja jakanut yrityksille tietoutta haasteesta. Hanke on kartoittanut nollakuidusta kiinnostuneita yrityksiä ja edistänyt yritysten ja Tampereen kaupungin välistä markkinavuoropuhelua.

Energiaviisaat kaupungit perustaa energiayhteisöjä

Energiaviisaat kaupungit -hanke on pilotoinut Vuoreksessa sitä, miten valmiita rakennusliikkeet ovat lähtemään mukaan uudentyyppisiin energiatehokkuusratkaisuihin.

”Hiedanrantaan on tarkoituksena muodostaa energiayhteisöjä. Esimerkiksi Vuoreksen Isokuusen nollaenergiakorttelista on tulossa yksi. Energiayhteisö on kuin osuuskunta, jossa ihmiset tai yritykset liittyvät yhteen, investoivat yhdessä energiantuotantoon ja jakavat hyödyn”, projektipäällikkö Tuomas Vanhanen Tampereen kaupungilta kuvailee.

Hankkeessa on myös mallinnettu digitaalisesti Hiedanrannan aluetta ja selvitetty, mitkä älykkäät energiaratkaisut ovat tulevaisuuden kaupungissa kustannustehokkaita ja päästöjä vähentäviä.

”Tämän työn tulokset tulevat ohjaamaan sitä, miten Hiedanrantaa kehitetään”, Vanhanen sanoo.

Lue lisää aiheesta Tampereen kaupungin Innovaatioiden Hiedanranta -sivuilta