Siirry sisältöön

Tampereella muotoillaan yritys­yhteistyötä

15.09.2016 | TampereUutiset

6Aika Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen keskeisenä tavoitteena on löytää tapoja kaupunkien ja yritysten väliselle palvelujen yhteiskehittämiselle. Kärkihankkeessa ovat mukana Tampereen, Espoon, Helsingin, Oulun, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Turun ammattikorkeakoulu.

Tampereen kaupungilla on käynnissä toimintamallin uudistamistyö, mikä on antanut Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeelle tilaisuuden nostaa yhteiskehittämisen yritysten kanssa puheenaiheeksi. Uudistamistyö on tilaaja-tuottajamallista luopumista ja siirtymistä uuteen organisaatiomalliin vuoden 2017 alussa.

Osana uudistamistyötä on otettu tarkasteluun myös osallistuminen ja kumppanuudet asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Avoin osallisuus ja asiakkuus -hanke on tässä työssä mukana olollaan päässyt vaikuttamaan kehittämisen suuntaviivoihin. Tärkeää on ollut asiakaslähtöisen kehittämisen nosto olennaiseksi osaksi osallistumisen kehittämistä.

Erityisen suuri merkitys hankkeella on ollut yrityskumppanuuden nimeämisessä yhdeksi osallistumisen kehittämisen painopisteeksi. Kaupunginhallitus on ollut hankkeen kanssa samaa mieltä kehityssuunnasta hyväksymällä uuden osallistumisen mallin toukokuussa.

Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeessa yrityskumppanuudella tarkoitetaan erityisesti kaupungin ja yritysten välistä yhteiskehittämistä parempien palvelujen tuottamiseksi. Tavoite on Tampereen kaupungillekin tärkeä. Kumppanuutta yritysten kanssa halutaan yhä enemmän kehittää sopimuskumppanuutta laajemmaksi. Uusia tapoja kumppanuudelle etsitään ja kokeillaan.

Näistä esimerkkejä ovat innovatiiviset hankinnat (esim. allianssimallin käyttö sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnassa), nopeat tuote- ja palvelupilotoinnit kaupungin palveluissa sekä startup-yrityksille suunnattu uusien palveluideoiden pitchaustilaisuus Kipinä. Keväällä projektin koolle kutsumassa yritysten aamutilaisuudessa kaupunki sai palautteena toiveen paitsi uusien yhteistyömuotojen käytön lisäämisestä, myös tehokkaammasta viestinnästä näihin mahdollisuuksiin liittyen.

Tampereen Avoin osallisuus ja asiakkuus -hanke on kesällä käynnistänyt loppuvuodeksi palvelumuotoilutyön, jonka tarkoituksena on tuoda esiin uusia ideoita kumppanuuden tavoista ja samalla kerätä palautetta yhteistyön toimivuudesta nykyhetkessä. Työhön osallistuu kaupungin henkilöstöä ja uusia innovaatioita kehittäviä yrityksiä. Jo nyt työn tuloksena on käynyt ilmi, että kaupunkikehityksen palveluissa (rakentaminen, liikenne, jne.) yhteistyön tavat ovat vakiintuneempia ja yleisemmin käytössä kuin hyvinvointipalveluissa (sosiaali- ja terveys, opetus). Hyvinvointipalveluissa kehittämisen tarve on siis suurempi.

6Aika-työssä olennaista on kaupunkien välinen yhteistyö. Kesäkuussa Avoin osallisuus ja asiakkuus -hankkeiden tapaamisessa Tampereella pohdittiin yrityskumppanuuden roolia kaupungin palvelujen kehittämistyössä. Nykytila todettiin hyvin samankaltaiseksi 6Aika-kaupungeissa. Hankkeilla todettiin olevan hyvä asema keskustelun herättäjänä ja ylläpitäjänä.

Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanke ja sen Tampereen osatoteutus ovat osa kuutoskaupunkien yhteistä 6Aika-strategiaa, jossa kehitetään avoimempia ja älykkäämpiä palveluita. Yksi strategian keskeinen ajatus on kehittää yhteistyössä uudenlaisia palvelukokonaisuuksia ja -innovaatioita kaupunkeihin. Tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Outi Vasara outi.vasara(at)tampere.fi
projektisuunnittelija Outi Nokkonen outi.nokkonen(at)tampere.fi