6Aika-työkalupakki

Sinä osaat – tulevaisuuden työt ja osaaminen

Räätälöity osaamisen tunnistamisen prosessi työllisyydenhoidon asiakkaille. Prosessia selkeytettiin yhteistyössä…

Lue lisää

Palvelupolkumallit – palveluja työnhakijoille

Palvelut – neuvonta ja ohjaus, koulutus, työllistymisedellytysten lisääminen, työnhaku…

Lue lisää

Työllisyysviuhka

Tavoitteena on, että viuhkassa on mahdollisimman kattavat ja ajantasaiset…

Lue lisää

Tavoitteellinen ja motivoiva haastattelu

Haastattelumallia voidaan käyttää ohjaavan työntekijän apuvälineenä työllisyyspalvelujen asiakastapaamisissa. Mallin…

Lue lisää

Mentoroinnin käsikirja

Hankkeen aikana (2017–2019) kehitetään mentoroinnin prosessia, mentoroinnin menetelmiä ja…

Lue lisää

Digipore-yhdenvertaisuus­suunnitelma

Yhdenvertaisuuslaki ja laki naisten ja miesten tasa-arvosta. Nuorisotyössä myös…

Lue lisää