6Aika-työkalupakki

Varsinais‐Suomen alueen kallioainekset kiertotaloudessa

Tämä selvitys käsittää kiviaineskartoituksia kolmelle eri toimintavaiheessa olevalle alueelle…

Lue lisää

Helsinki: Kiertotalous kaupunki­suunnittelussa

Tämän selvityksen tarkoituksena on selvittää mitä kiertotaloudella talousjärjestelmänä tarkoitetaan…

Lue lisää

Kiviaineshuollon tukialueet Varsinais-Suomessa

Selvityksen tarkoituksena on löytää paikkatietotarkastelun avulla alueita, jotka ovat…

Lue lisää

Kaivettujen maa-ainesten tutkimusmenetelmiä: Case Turun täyttömaiden lyijypitoisuus

Tässä raportissa kerrotaan esimerkkejä maaperänäytteiden kemiallisista ja mineralogisista tutkimusmenetelmistä…

Lue lisää

Kokeilujen valintatyökalu

Kokeilujen valintatyökalu on päätösmatriisi, joka helpottaa valitsemaan sopivat kehityskohteet…

Lue lisää

Näin teet kiinteistöstäsi virtuaali­voimalaitoksen

Opas antaa tiiviin yleiskuvan virtuaalivoimalaitoskokeiluista ja tarjoaa työkaluja niille,…

Lue lisää