kiertotalous ja energia

Energiatehokkuuskumppanuusmalleja kaupunkien palvelukiinteistöihin

Tavoitteena on energiatehokkuuskumppanuusmallien kehittäminen EKAT-hankkeessa luotujen kolmen konseptin pohjalta.

Lue lisää

Skanssi- energialiitteen käsikirja

Käsikirjan tarkoitus on antaa lisätietoa energialiitteen vaatimuksista.

Lue lisää

Millainen kiertotalouskeskus olet?

Tämä työkalu auttaa kiertotalouskeskuksia asemoimaan itsensä moninaiseen kiertotalouskenttään. Työkalu…

Lue lisää

Tampereen materiaalivirtaselvitys, maamassat

Ensimmäinen materiaalivirtaselvitys Tampereella liittyi Kolmenkulman, Tarastenjärven ja Hiedanrannan maamassojen…

Lue lisää

Millaisia palveluja yritykset haluaisivat kiertotalouden vierailukeskukseen?

Eri kiertotalouden toimijoita yhdistävä vierailukeskus nähtiin myös loogisena paikkana…

Lue lisää

Miten kiertotalous voidaan ottaa huomioon rakentamisessa?

Kiertotalouden mukaisella rakentamisella edistetään kestävää rakentamista, jonka päätavoitteena on…

Lue lisää

SE-romun keräily ja resurssitehokkuus

Tekemäni selvityksen mukaan suurin haaste SE-romun keräilyn suhteen on…

Lue lisää

Kiertotalouskeskukset maailmalla

Raportissa perehdytään erilaisiin kiertotalouden edistämisen alustoihin, niiden käytäntöihin ja…

Lue lisää