asiakkuus

Palvelumuotoilun menetelmiä yrittäjille

Palvelumuotoilun menetelmiä yrittäjille asiakasymmärryksen hankkimiseksi ja palveluiden kehittämiseksi.

Lue lisää

Asiakaspalvelun koulutuspaketti

Koulutuspaketista löytyy erilaisia fasilitointitapoja, joita voit poimia käytettäväksesi erilaisiin…

Lue lisää

Metrokartta brändiin

Tässä bränditietopaketissa tutustutaan yrityksen brändäyksen kannalta olennaisimpiin asioihin.

Lue lisää

Asiakaspalvelumallin kehittäminen

Asiakaspalvelun periaatteet esitellään Asiakaspalvelumallin käsikirjassa. Asiakaspalvelumallin työkirjassa kuvataan käytännön esimerkkejä.

Lue lisää

Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeen yhteenvetoraportti

Julkaisu Avoin osallisuus ja asiakkuuss -kärkihankkeen tuotoksista ja kokemuksista.

Lue lisää

Yhteiskehittämisellä uusia malleja ja mahdollisuuksia yritysyhteistyöhön

Julkaisu esittelee Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihankkeessa toteutetun työllisyyspalveluiden…

Lue lisää

SELKO – Yrityspalveluja osallistamalla

Julkaisussa esitellään yrityspalvelukokonaisuutta ja sen kehityksessä hyödynnettyjä palvelumuotoilun menetelmiä.

Lue lisää

Asiakkuuksien ja palveluiden hallinnan kokonaisarkkitehtuuri

Julkaisu esittelee Avoin osallisuus ja asiakkuus –kärkihankkeessa määritellyn toiminnan-…

Lue lisää