asiakkuus

Sähköisen asiakastuen toimintamallin kehittäminen

Toimintamalli on yleistettävissä myös muiden kuin sähköisen palvelun asiakastuen…

Lue lisää

Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys

Ekosysteemien innovaatiojohtamisen viitekehys on tarkoitettu yleiseksi, minkä tahansa kaupungin…

Lue lisää

Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys

Asiakkuusperustaisen tietojohtamisen viitekehys avaa uudenlaisia ajattelu- malleja ja -tapoja…

Lue lisää

Sähköisen asioinnin asiakastuen käsikirja

Tämän käsikirjan tavoitteena on kuvata sähköisen asioinnin asiakastuen keskitetty…

Lue lisää

Monikanavaisen asiointipalvelun käsikirja

Käsikirjassa tarkastellaan monikanavaisen asiointipalvelun johtamista ja kehittä- mistä palvelujen…

Lue lisää

Kyvykkyyksien johtamisen käsikirja

Tarkastelemalla organisaation toimintaa ja sen kehittämistä kyvykkyyksien avulla voidaan…

Lue lisää

Avoimen osallisuuden käsikirja

Tässä käsikirjassa esitellään Avoimen osallisuuden malli, jonka avulla kaupunki…

Lue lisää

Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja

Asiakkuustiedon tuottamisen ja hyödyntämisen käsikirja esittelee tapoja kerätä, analysoida…

Lue lisää