Siirry sisältöön

Suuntapaja Helsingissä – mitä kuuluu 6Aika?

17.06.2015 | 6AikaUutiset

6Aika-strategian ydinryhmä kokoontui tiistaina 16.6.2015 suuntapajaan Helsinkiin. Paikalla olivat hankkeen johtoryhmä, ohjausryhmä, kaupunkikoordinaattorit ja kärkihankevetäjät. Työpajassa käytiin läpi strategian käynnistysvaiheen itsearvioinnin tuloksia, jotka perustuivat Ramboll Finlandin keväällä tekemään kyselyyn ja haastatteluihin.

Itsearvioinnin tavoitteena oli tunnistaa 6Aika-strategian hyvät ja toimivat käytännöt ja vahvistaa niitä. Lisäksi haluttiin löytää mahdolliset korjaustarpeet jo strategian toteutuksen alkuvaiheessa. Jatkossa suuntatyöpajoja järjestetään puolivuosittain, sillä se on koettu hyväksi työkaluksi 6Aika-strategian ohjaamiseen ja toiminnan suunnitteluun.

Yhteistyö avainasemassa

Itsearvioinnin tuloksissa nousi esiin, että kuutoskaupungit kokevat yhteistyön toimivaksi. Kyselyn tulosten perusteella myös strategian toteutus on lähtenyt suhteellisen hyvin liikkeelle.

Kuutoskaupungit kokevat, että yhteinen 6Aika-strategia mahdollistaa kehittämisen, johon kaupungit eivät yksinään pystyisi. Yhteistyön merkitys korostuu entisestään nyt, kun strategiassa on siirrytty toteutusvaiheeseen ja kaupunkien yhteiset kärkihankkeet ovat käynnissä. Hankeverkosto laajenee syksyllä ensimmäisten pilottihankkeiden käynnistymisen myötä.

Katseet tulevaisuuteen

Käynnistysvaiheen arvioinnin jälkeen työpajassa käännettiin ajatukset kohti tulevaa. Tavoitteena oli suunnata yhteistä tekemistä koetun ja opitun pohjalta. Suuntapajassa keskusteltiinkin vilkkaasti yhteisen tekemisen tavoista ja työkaluista sekä seuraavien hankehakujen määrittelystä. Koska 6Aika-strategia herättää paljon kiinnostusta maailmalla, työpajassa pohdittiin myös tapoja verkostoitua kansainvälisesti.