Siirry sisältöön

Suomessa on edetty datan avaamisen polulla – 6Aika-kärkihanke petasi kehitystä

Helsinki Marketing ylläpitää avointa MyHelsinki Open API -rajapintaa, joka tarjoaa ajantasaista tietoa Helsingin ja pääkaupunkiseudun tapahtumista. Kuva: Helsinki Marketing/Matti Pyykkö.

Avoin data ja rajapinnat -kärkihanke synnytti 6Aika-kaupunkien välille yhteistyötä, joka jatkuu edelleen. Ilman kärkihanketta moni avoimen datan palvelu olisi jäänyt toteutumatta.

Tampere oli Avoin data ja rajapinnat -kärkihankkeen päätoteuttaja, ja Tampereen digiohjelman projektipäällikkö Joonas Dukpa oli mukana jo hankkeen valmisteluvaiheessa.

”Ennen kärkihanketta kaupunkien välinen yhteistyö oli melko vähäistä. Helsinki Region Infoshare eli HRI toimi pääkaupunkiseudun kuntien välillä ja Tampere teki HRI:n kanssa epäsäännöllistä yhteistyötä. Osa kuutoskaupungeista ei ollut aloittanut datan avaamista”, Dukpa kertoo.

Kärkihankkeen myötä loputkin kuutoskaupungit alkoivat avata dataansa ja aloitettiin säännöllinen yhteistyö. Kaupungit käyvät yhdessä läpi, mitä data-avauksia on työn alla, miten dataa kannattaa avata ja miten avauksia voisi kaupunkien välillä harmonisoida. Yhteistyö vakiintui normaaliksi käytännöksi hankkeen jälkeen ja on jatkunut tähän päivään saakka.

Dataportaaleista sisältöä avoindata.fi -palveluun

Kärkihankkeen saavutuksista Dukpa nostaa esiin erityisesti 6Aika-kaupungeille tehdyn yhteisen avoimen lähdekoodin dataportaalin. Portaali kehitettiin kaupunkien välisenä yhteistuotteena, josta jokaisella kaupunkiseudulla on oma paikallinen tuotantoympäristö. Toteutusmalli mahdollistaa yhteiskehittämisen, mutta toisaalta kaupunkikohtainen räätälöinti esimerkiksi vaihtelevien taustajärjestelmien seurauksena on edelleen mahdollista.

Yhteistyö on laajentunut myös Digi- ja väestötietoviraston avoindata.fi-palvelun kanssa, joka pohjautuu osittain samaan tekniseen ratkaisuun. Noin puolet avoindata.fi-palvelun sisällöstä tulee tällä hetkellä kuutoskaupunkien dataportaaleista. Helmikuussa 2020 palvelusta löytyi yli 1300 tietoaineistoa lähes 135 eri organisaatiolta.

Kärkihanke toi yhteistyökumppaneita

Helsinki Region Infoshare on pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen avoimen datan palvelu. HRI aloitti toimintansa jo vuonna 2011, ja työ oli hyvässä vauhdissa siinä vaiheessa, kun 6Aika-kärkihanke alkoi.

”6Aika-kärkihankkeen aikana saimme kollegoja ja yhteistyökumppaneita muista kaupungeista, emme olleet enää yksin. Ymmärrys avoimesta datasta, rajapinnoista ja niiden merkityksestä kasvoi koko Suomessa”, projektipäällikkö Tanja Lahti ja suunnittelija Hami Kekkonen HRI:stä sanovat.

Avointa dataa hyödyntävät monenlaiset toimijat opiskelijoista yrityksiin. Myös rajapintojen merkitys on kasvanut, kun dataa tarjotaan suoraan järjestelmästä.

Lahti ja Kekkonen mainitsevat esimerkkinä avoimen datan ja rajapintojen hyödyntämisestä kiinalaisjätti Tencentin WeChat Helsinki -minisovelluksen, joka lukee rajapinnan kautta Helsingin avaamaa dataa omaan matkailusovellukseensa.

Edellytykset Euroopan kärkeen olemassa

Lahti ja Kekkonen arvioivat, että Suomella on hyvät edellytykset päästä avoimen datan kärkeen Euroopassa. Tällä hetkellä avoimen datan kärkimaita vanhalla mantereella ovat Irlanti ja Ranska.

Dukpan mukaan erityisesti isoilla kaupungeilla on intressiä panostaa tiedon avaamiseen, mutta myös valtion puolella on ollut myönteistä kehitystä. Datan avaamisessa Helsinki on edelleen edelläkävijä, mutta muut kaupungit tulevat vahvasti perässä.

”6Aika-kärkihankkeen seurauksena syntyi kaupunkien välinen yhteistyö, joka jatkuu edelleen. Pääkaupunkiseudun kaupungit olivat datan avaamisessa jo pitkällä kärkihankkeen alkaessa, mutta muualla hankkeen merkitys on ollut varmasti isompi”, Lahti ja Kekkonen arvioivat.

”Nykyisen kaltaista avoimen datan kaupunkiyhteistyötä ei olisi ilman kärkihanketta. Hankkeen myötä on saatu yhtenäistettyä datan julkaisutapoja sekä niihin liittyviä teknisiä ratkaisuja. Myös avattavan datan rooli liiketoiminnan edistäjänä nousi paremmin esille ja huomioidaan osana datan avaamisprosessia sekä datan laadun parantamista”, Dukpa arvioi.

HRI:n avoimen datan esite (mm. sovelluksia ja käyttökohteita)