Siirry sisältöön

Sulkeutuneet hankehaut

EAKR-täydennyshaku 1.-28.2.2021

Helmikuussa 2021 järjestettiin täydennyshaku jo käynnistyneille tai päättyneille 6Aika-strategian EAKR-hankkeille.

Haussa etsittiin hankkeita, jotka täydentävät uudella, konkreettisella kokonaisuudella käynnissä olevaa tai jo päättynyttä 6Aika EAKR-hanketta. Uusilla hankkeilla haluttiin vahvistaa aiempien 6Aika-hankkeiden vaikuttavuutta ja parantaa niiden tuloksellisuutta. Haettujen hankkeiden mitta oli puolesta vuodesta vuoteen ja niiden budjettien tuli olla linjassa keston kanssa.

Lue hankehakukuvaus
Hakuilmoitus Rakennerahastojen sivuilla
6Aika-esitys hakuinfossa 20.1.2021 (pdf 1,5 Mt)
Uudenmaan liiton esitys hakuinfossa 20.1.2021 (pdf 1,2 Mt)

Jatkuva EAKR-hankehaku 21.1.-18.10.2019

Vuoden 2019 EAKR-hankehaussa etsittiin ratkaisuja, joilla edistetään kuutoskaupunkien muutosta hiilineutraaleiksi kaupunkialueiksi. Haussa haettiin hankkeita Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 erityistavoitteeseen 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Tärkeiksi kehittämisen ja kokeilujen kohteiksi nimettiin rakennettu ympäristö ja hiilinielut, liikkuminen, logistiikka ja matkailu sekä kiertotalous ja elämystalous.

Haussa toivottiin myös yhteisiä hankekokonaisuuksia 6Aika ESR-hankehaun kanssa.

Lue hankehakukuvaus
Hakuilmoitus sivustolla Rakennerahastot.fi
Hakuinfo Helsingissä 22.1.2019
6Aika-esitys hakuinfossa Helsingissä 22.1.2019
Uudenmaan liiton esitys hakuinfossa Helsingissä 22.1.2019
Hämeen ELY-keskuksen esitys hakuinfossa Helsingissä 22.1.2019

ESR-hankehaku 10.8.-18.10.2019

Syksyn 2019 ESR-hankehaussa kuutoskaupungit etsivät uusia ratkaisuja osaamisen kehittämiseen kasvavilla ja työvoimapulasta kärsivillä aloilla.

Hankkeiden toivottiin keskittyvän korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen lisäämiseen, kasvavien alojen työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaamiseen sekä positiivisen rakennemuutoksen tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen tai uusiin ja innovatiivisiin ratkaisuihin työllistymisvalmiuksien ja työllistymisen edistämiseksi.

Haussa toivottiin myös yhteisiä hankekokonaisuuksia samaan aikaan käynnissä olleen EAKR-hankehaun kanssa.

Lue hankehakukuvaus
Hakuilmoitus sivustolla Rakennerahastot.fi 

ESR-hankehaku 21.1.-29.3.2019

Kevään 2019 ESR-hankehaussa kuutoskaupungit etsivät uusia ratkaisuja osaamisen kehittämiseen kasvavilla ja vähähiilisyyttä tukevilla toimialoilla.

Hankkeiden toivottiin keskittyvän korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvään osaamiseen, kasvavien alojen työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaamiseen tai kiertotalouden, cleantechin, vähähiilisyyden ja energiatehokkuuden toimialojen tukemiseen.

Haussa toivottiin myös löytyvän yhteisiä hankekokonaisuuksia samaan aikaan käynnissä olleen EAKR-hankehaun kanssa.

Lue hankehakukuvaus
Hakuilmoitus sivustolla Rakennerahastot.fi
Hakijan ohje
Hakuinfo Helsingissä 22.1.2019 (videostriimi, joka jää tallenteeksi.)
6Aika-esitys hakuinfossa Helsingissä 22.1.2019
Hämeen ELY-keskuksen esitys hakuinfossa Helsingissä 22.1.2019

EAKR-hankehaku 13.8.-19.11.2018

Syksyn 2018 EAKR-hankehaussa kuutoskaupungit etsivät ratkaisuja hiilineutraaliustavoitteiden edistämiseen. Hankkeita haettiin Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 erityistavoitteeseen 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Haku oli kaksivaiheinen. Ideavaihe oli 13.8.-10.9.2018. Arviointien perusteella parhaiden ideoiden esittäjät kutsuttiin sparraustilaisuuksiin. Hankehakemukset pyydettiin jättämään EURA 2014 -järjestelmään viimeistään 19.11.2018. Määräaikaan mennessä järjestelmään jätettiin viisi hakemusta.

Lue hankehakukuvaus
Hakuilmoitus sivustolla Rakennerahastot.fi
Hakijan opas
6Aika-esitys EAKR-hakuinfossa Helsingissä 13.8.2018
Uudenmaan liiton esitys EAKR-hakuinfossa Helsingissä 13.8.2018

ESR-haku 22.1.–16.3.2018

Kevään 2018 ESR-haku keskittyi positiivisen rakennemuutoksen tuomiin mahdollisuuksiin.

Hakemuksia toivottiin erityisesti korkeaan teknologiaan ja digitalisaatioon liittyvän osaamisen aktivoimiseen ja lisäämiseen sekä kasvavien alojen yritysten työvoimatarpeeseen ja osaajapulaan vastaamiseen. Hakemuksissa toivottiin uusia ja innovatiivisia ratkaisuja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien vahvistamiseen ja työvoiman saatavuuden turvaamista matalan työllistymiskynnyksen tehtäviin.

Hakemuksia jätettiin EURA 2014 -järjestelmään kaikkiaan kuusi kappaletta määräaikaan mennessä.

Lue hankehakukuvaus
Hakuilmoitus sivustolla Rakennerahastot.fi
6Aika-esitys ESR-hakuinfossa Oulussa 25.1.2018
Esitys Jukka Anttila, Hämeen ELY-keskus, ESR-hakuinfossa 25.1.2018
Game Time -hankkeen esittely ESR-hakuinfossa 25.1.2018

EAKR-hankehaku 14.9.2017-19.1.2018

Syksyn 2017 EAKR-hankehaku oli kaksivaiheinen. Ideavaihe alkoi 14.9.2017 ja päättyi 27.10.2017. Kaikki määräaikaan mennessä jätetyt ideat (33 kpl) arvioitiin ja niille annettiin palaute. Parhaat saivat sekä kuutoskaupunkien että rahoittajan (Uudenmaan liitto) sparrausta hankehakemuksen tekoon.

Varsinaisia hankehakemuksia pystyi jättämään 19.1.2018 asti. Määräaikaan mennessä jätettiin 13 hakemusta. Hakemuksen sai jättää vaikka ei osallistunutkaan ideavaiheeseen.

Kaupungit hakivat hankeideoita kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja yrityspalvelukokonaisuuksien aihealueilta.

Lue hankehakukuvaus
Hakuilmoitus sivustolla Rakennerahastot.fi
Hakijan opas
Hakuinfon 13.9.2017 materiaalit

ESR-hankehaku 15.2.-12.4.2017

Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haussa etsittiin ratkaisuja työllisyyteen ja koulutukseen liittyviin haasteisiin kuutoskaupungeissa. Rahoitettavaksi haettiin pilotti- ja kokeiluhankkeita, jotka rakentavat konkreettista yhteistyötä kuutoskaupunkien (Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa) välille.

Haku liittyi seuraaviin teemoihin:

  • nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistäminen
  • siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
  • kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Hankerahoitusta saivat hakea mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueelliset kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset sekä osuuskunnat. Määräaikaan mennessä jätettiin 12 hankehakemusta. Hämeen ELY-keskus yhdessä kuutoskaupunkien kanssa tekevät rahoitusesitykset rahoitettavista hankkeista kevään/kesän 2017 aikana.

Lue lisää:
Hankehakukuvaus
Hakuilmoitus
Hakijan ohje
Hämeen ELY-keskuksen esitys (hakuinfo 13.2.)
Kuutoskaupunkien esitys (hakuinfo 13.2.)

EAKR-hankehaku 1.9.–22.12.2016

Syksyn 2016 EAKR-haku järjestettiin kaksivaiheisena. Ideavaihe käynnistyi 1.9. ja päättyi 7.10.16. Kaikki määräaikaan mennessä jätetyt ideat (64 kpl) arvioitiin ja niille annettiin palaute. Parhaat saivat sekä kuutoskaupunkien että rahoittajan (Uudenmaan liitto) sparrausta hankehakemuksen tekoon.

Varsinaisia hankehakemuksia pystyi jättämään 22.12.2016 asti. Hakemuksen sai jättää vaikka ei osallistunutkaan ideavaiheeseen. Määräaikaan mennessä EURA-järjestelmään jätettiin 11 hakemusta.

Haun teemoina olivat kiertotalous, resurssiviisaus sekä älykkään kaupungin uudet ratkaisut. Kiertotalouteen ja resurssiviisauteen liittyvät hankkeet edistävät energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä uusiutuvaan energiaan perustuvaa liiketoimintaa. Ne avaavat mahdollisuuksia uudenlaisille energia- ja materiaalipalveluille sekä vastaavat esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen, terveyteen ja lähipalveluihin liittyviä haasteita kaupungeissa. Älykkään kaupungin uusilla ratkaisuilla tarkoitetaan hankkeita, joilla testataan ja kehitetään tulevaisuuden fiksuja ratkaisuja hyödyntäen vaikkapa digitaalisuutta, avointa dataa, esineiden internetiä (IoT), virtuaalitodellisuutta sekä jakamistaloutta.

Hankerahoitusta saivat hakea mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueelliset kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset sekä osuuskunnat. Hankkeiden tuli rakentaa konkreettista yhteistyötä kaupunkien välille.

Lue lisää:
Hankehakukuvaus
Hakuilmoitus
Hakijan opas
Hakuinfojen materiaalit

ESR-hankehaku 1.3.–15.4.2016

Hämeen ELY-keskuksen avaama haku koski kestävän kaupunkikehittämisen 6Aika-strategian painopistettä Avoin osallisuus ja asiakkuus. Rahoitettavien hankkeiden tuli olla sekä rakennerahasto-ohjelman että 6Aika-strategian mukaisia ja kohdistua toimintalinjan 3 erityistavoitteeseen 6.1. (Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen).

ESR-haussa haettiin pilotti- ja kokeiluhankkeita, joiden toimenpiteet kohdistuvat erityistavoitteen kohderyhmille. Haussa kaupungit olivat nostaneet erityisiksi kohderyhmksi nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat, kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot sekä kohderyhmän potentiaaliset työllistäjät – erityisesti mikro- ja pk-yritykset.

Hankerahoitusta saivat hakea kuutoskaupunkien omat organisaatiot sekä sellaiset kuutoskaupunkien alueella toimivat tahot, jotka on määritelty mahdollisiksi tuensaajiksi rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteessa 6.1. Rahoitusta saivat hakea myös työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot.

Määräaikaan mennessä EURA-järjestelmään jätettiin 8 hakemusta.

Lue lisää:
Hankehakukuvaus
Hakuilmoitus
Hämeen ELY-keskuksen esitys (Turun hakuinfo)
6Aika-esitysmateriaali (Turun hakuinfo)

EAKR-hankehaku 1.12.2015–15.1.2016

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku etsi pilotti- ja kokeiluhankkeita. Haku kohdistui neljälle kuutoskaupunkien tunnistamalle teema-alueelle. Näitä olivat hyvinvointi, oppiminen, liikenne ja liikkuminen sekä kaupunginosa kokeiluympäristönä. Lisäksi oli mahdollisuus jättää ns. jokeri-idea. Teema-alueille kohdistuvien pilottihankkeiden oli mahdollista kohdistua joko yhdelle tai useammalle näistä alueista.

Hankerahoitusta saivat hakea kuutoskaupunkien organisaatiot, kuutoskaupunkien alueella toimivat tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomistei­set teknologia- ja osaamiskeskukset, muut julkisyhteisöt, yhdistykset ja osuuskun­nat.

Määräaikaan mennessä EURA-järjestelmään jätettiin 38 hakemusta.

Lue lisää:
Hankehakukuvaus