Siirry sisältöön

Sosiaalinen media ahdistaa, mutta tarjoaa myös yhteisön – “Ehkä tämä tuo esille sen, että tässäkin asiassa kolikolla on kääntöpuolensa”

Emilia Matsi DigiPoint-hankkeesta. Kuva: Vantaan kaupunki.

Media on nykyisin kaikkialla, ja erityisesti sosiaalinen media. Aiheesta pro gradun kirjoittanut Emilia Matsi kokee, että uutisointi ja tutkimus sosiaalisesta mediasta painottuvat kertomaan negatiivisista kokemuksista.

DigiPoint-hankkeessa ohjaajana työskennellyt Emilia Matsi vaikuttaa haikealta, mutta tunnelmat ovat odottavat. Puolentoista vuoden työskentely hankkeessa on päättymässä.

– Tänään olen hoitanut viimeisiä työtehtäviä pois alta, ja sitten käyn palauttamassa koneen.

Matsi päätyi pajatoimintaan etsiessään töitä. Hanke on tarjonnut oman alan työkokemusta ja uusia näkökulmia ryhmän ohjaukseen.

– Pidän ihmisten kohtaamisesta, ja siksi tämä hanke on ollut mieluisa. Samalla olen saanut työttömyyden ja työllisyyden puolelta kokemusta.

“Vastaukset menivät lopulta lähes tasan”

Vuosi sitten Lapin yliopistosta valmistunut Matsi pohtii omaa suhdettaan mediaan. Journalistinen media on aktiivisessa käytössä kuin myös sosiaalinen media.

– Ehkä kuvailisin itseäni katsojaksi, ja seurailen asioita enemmän. On kiva katsoa, mitä muut jakavat, mutta en itse näe sille suurta tarvetta.

Matsin näkemyksen mukaan sosiaalisesta mediasta uutisointi on usein yksipuolista. Monet kokevat etenkin sosiaalisen median yhteisöllisyyden myönteisenä asiana.

– Huomaan, että enemmän keskitytään siihen, mitä haittaa sosiaalisesta mediasta on kuin taas siihen, mitä hyötyjä se tarjoaa.

Matsi on pro gradu -tutkielmassaan selvittänyt Lapin yliopisto-opiskelijoiden kokemuksia sosiaalisesta mediasta. Tulokset yllättivät.

– Jaoin tutkielmassani kokemukset positiivisiin ja negatiivisiin. Vastaukset menivät lopulta lähes tasan. Ehkä tämä tuo esille sen, että tässäkin asiassa kolikolla on kääntöpuolensa.

Hyvinvointi korostuu myös somen käytössä

Sosiaalisesta mediasta puhutaan usein paikkana, jossa korostuu itsensä vertailu muihin. Samoin kiusaaminen ja erilainen häirintä.

Nämä ovat tekijöitä, jotka saattavat johtaa digipahoinvointiin.

Matsi toteaa, että aivan kuten muillakin yhteiskunnan osa-alueilla, tulee myös sosiaalisessa mediassa ymmärtää hyvinvoinnin merkitys, eikä se koske vain nuorta sukupolvea.

– Usein viitataan siihen, että lapsia tulisi opettaa sosiaalisessa mediassa toimimiseen, mutta kyllä sitä tarvitsevat myös aikuiset. On tärkeää, että ihmiset puhuisivat avoimesti toisilleen median hyvistä ja huonoista puolista.

Matsi toteaa, että kriisien aiheuttamasta informaatiotulvasta olisi hyvä käydä keskustelua läheisten kanssa. Etenkin silloin, kun mukava ajanvietto muuttuu ahdistavaksi.

– Olen huomannut, että on hyvä keskustella kriisiaikoina vaikeista kokemuksista sosiaalisessa mediassa. Mitään yhtä reseptiä ei kuitenkaan ole, koska jokainen reagoi eri tavoin.

Median tuntemuksesta mahdollisuuksia työelämään

Matsi ymmärtää sosiaalisen median varjopuolen myös kriisitilanteissa. Väärän tiedon ja propagandan leviäminen on uhka.

– Sosiaalisella medialla on merkittävä rooli kriiseissä, kun tieto leviää hetkessä maailmanlaajuisesti. Ongelmaksi voi muodostua tiedon paikantaminen ja todentaminen. Medialukutaidossa olisi paljon parannettavaa. Nykyään tähän on kouluissa onneksi panostettu

Media näyttää muodostaneen yhden inhimillisen elämän kulmakiven modernille kansalaiselle. Tällöin tärkeäksi muodostuu aiheen laaja-alainen tuntemus.

Matsi puhuu asiantuntevasti journalistisen median toimintalogiikasta, klikkiotsikoista ja sosiaalisessa mediassa jaettavasta valheellisesta tiedosta. Media on aihe, jonka parissa Matsi tekisi mielellään töitä mielellään tulevaisuudessa.

– Olen pohtinut, että mikä olisi se tulevaisuuden unelma-ammatti. Koulutus antaa ainakin paljon mahdollisuuksia.

Teksti: Sampsa Hannonen / Vantaan kaupunki, DigiPoint