SOHJOA-robottibussi Suomen urbaaneista olosuhteista

Cover for article 'SOHJOA-robottibussi Suomen urbaaneista olosuhteista'

Julkaisu SOHJOA-robottibussihankkeen pohjalta. Artikkeleissa esitellään SOHJOA-projektia niin yleisellä kuin teknisemmälläkin tasolla. Artikkelit toimivat myös yleisenä ohjenuorana ja oppaana siihen, mitä automaattiliikkuminen tällä hetkellä on ja mitä haasteita alalla piilee tulevaisuuteen ratkottavaksi.

Oscar Nissin ja Milla Åman (toim.), 2018, Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja, TAITO-TYÖELÄMÄKIRJAT:
SOHJOA-robottibussi Suomen urbaaneissa olosuhteissa