Siirry sisältöön

Selvitys kansainvälisistä käytännöistä ruoppausmassojen hallinnassa ja hyödyntämisessä

Selvitys käsittelee kansainvälisiä käytäntöjä ruoppausmassojen hallinnassa ja hyödyntämisessä. Se on kirjoitettu osana CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa -hanketta.

CircVol -hankkeen tavoitteena on toimijaekosysteemin kokoaminen ja toimintamallien kehittäminen, jotta saadaan ratkaisuja ”6Aika kaupunkien” suurivolyymisten teollisten sivuvirtojen ja infrarakentamisen seurauksena syntyvien maamassojen hyödyntämiseen. Massojen tehokkaalla kierrättämisellä ja uudelleen hyödyntämisellä voidaan saada aikaiseksi mm. luonnonvarojen säästymistä, ympäristökuormituksen ja haitallisten ympäristövaikutusten vähenemistä, kaatopaikkatilan tarpeen vähentymistä, sekä usein myös huomattavia taloudellisia säästöjä.

Suomessa ruopataan vuosittain keskimäärin lähes kaksi miljoonaa kuutioita (yksi kuutiometri vastaa tyypillisesti puoltatoista tonnia sedimenttiä) meri- ja vesisedimenttejä. Syntyneet ruoppausmassat on pääosin sijoitettu merialueilla sijaitseville läjityspaikoille. Tämän raportin tavoitteena on luoda katsaus alan kansainväliseen toimintaan ja siten rohkaista suomalaisia toimijoita kehittämään ruoppausmassojen käsittelyä ja edistämään niiden hyötykäyttöä.

Selvitys kansainvälisistä käytännöistä ruoppausmassojen hallinnassa ja hyödyntämisessä (pdf)

Selvityksen ovat tehneet Jani Häkkinen, Outi Pyy ja Jani Salminen ja sen on julkaissut Suomen ympäristökeskus.