Siirry sisältöön

Selvitys ja tiekartta satamatyökoneiden päästövähennyksille

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hankkeessa etsittiin keinoja työkoneiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi rahtisatamatoiminnassa käyttäen esimerkkinä Helsingin Vuosaaren satamaa. Keskeisiä teemoja olivat työkoneiden vähähiiliset käyttövoimat, eri toimijoiden vaikutusmahdollisuudet sekä tiekartta työkonetoiminnan päästövähennyksille.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n laatimassa selvitystyössä (Selvitys ja tiekartta Vuosaaren sataman työkoneliikenteen päästövähennyksille) haarukoitiin toimia sataman työkoneiden CO2-päästöjen vähentämiseksi 60 prosentilla vuoteen 2035 mennessä. Työn perusteella vähennystoimet tulisi keskittää lukkeihin ja terminaalitraktoreihin, sillä nämä konetyypit kattoivat arviolta yli kolme neljäsosaa alueen työkonepäästöistä.

Excel-pohjaisen laskentamallin avulla voi laskea työkoneiden hiilidioksidipäästöt ja kokonaiskäyttökustannukset sekä vertailla päästövähennysten kustannustehokkuutta eri käyttövoimavaihtoehdoilla (€/tCO2). Malli huomioi niin työkoneiden suorat laskennalliset päästöt (TTW, tank-to-wheel) kuin elinkaaripäästöt (WTW, well-to-wheel). Malli soveltuu etenkin satamatyökoneita omistaville ahtausyrityksille, mutta sitä voi soveltaa myös muun tyyppiseen työkonekalustoon edellyttäen lähtötietojen lisäämistä. Mallissa on kaksi osaa:

  • Geneerinen malli, joka laskee yksittäisen vuoden päästöt ja kustannukset
  • Skenaariomalli, joka sisältää geneerisen mallin ja laskee lisäksi päästöille aikasarjan vuosille 2019–2035

Perehdy lisää aiheeseen ja katso perehdytysvideo hnry.fi-sivuilta. Ladattavan materiaalin löydät alta.

Selvitys ja tiekartta päästövähennyksille (pdf)

Tiekartta Vuosaaren sataman työkoneliikenteen päästövähennyksille (pdf)

Geneerinen työkoneiden päästöjen ja kustannusten laskentamalli (xlsx)

Työkoneiden hiilidioksidipäästöjen skenaariolaskentamalli vuoteen 2035 (xlsx)

Haastatteluyhteenveto: Vähäpäästöisen työkoneliikenteen edistäminen Vuosaaren sataman yrityksissä (pdf)

Interview summary: Promoting low-emission machinery traffic in the companies at Vuosaari Harbour (pdf)