Siirry sisältöön

Selvitys eri toimijoiden kompensaatiopalveluista ja liiketoimintamalleista

ILPO – Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut -hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut edistää paikallista päästöjen kompensaatiota. Osana hanketta tehtiin alkukeväästä 2021 selvitys vapaaehtoisilla markkinoilla toimivista kompensaatiopalveluita tarjoavista suomalaisista toimijoista.

Selvityksessä on tarkasteltu 19 kompensaatiopalvelua tarjoavaa yritystä tai yhdistystä. Selvitys on tehty toimijoiden verkkosivuilta saatavan tiedon avulla. Tavoitteena on ollut tarkastella, millaista tietoa palveluista on saatavilla sekä miten hyvin eri palveluita voi vertailla keskenään saatavilla olevan tiedon perusteella. Yhteenvedossa ei yksilöidä yksittäisten toimijoiden palveluita. Selvityksessä on tarkasteltu kompensaatiopalveluiden toimintamalleja, yritysten liiketoimintamalleja, keille palvelu on suunnattu sekä miten yritykset kertovat palveluiden noudattavan yleisiä kompensaatioille esitettyjä kriteerejä kuten lisäisyys, pysyvyys, mitattavuus ja todennettavuus.

Selvitys eri toimijoiden kompensaatiopalveluista ja liiketoimintamalleista (pdf)