ROBOREEL – Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa

17.08.2018

Robotiikka mullistaa toimintaa usealla toimialalla. Erityisesti logistiikassa ja tuotannossa toimivat yritykset tarvitsevat uusia eväitä menestyäkseen kansallisessa ja globaalissa kilpailussa. ROBOREEL 6Aika-hankkeen tavoitteena on tunnistaa haasteita, joita etenkin pk-yrityksillä on robotiikkaan liittyen, lisätä yritysten osaamista esimerkiksi valmennusten avulla sekä löytää ja hyödyntää robotiikan liiketoimintamahdollisuuksia.

Hankkeessa lisätään robotiikka-alan yritysten tietoisuutta julkisen sektorin haasteista ja kehittämistoiveista ja edistetään siten alan markkinoiden kehittymistä Suomessa. Hanke toteutetaan ensisijaisesti yritysten, oppilaitosten ja kaupunkien yhteiskehittämisenä prosessissa, jossa yhdistetään yritysten asiantuntemus, oppilaitosten aikuisvalmennuksen osaaminen ja robotiikan kentän tuntemus sekä kaupunkien haasteet.

Robotiikan murros tuo haasteita myös naisvaltaiselle hoiva-alalle ja asiantuntijatyöhön sekä matalasti koulutetuille miesvaltaisille aloille. ROBOREEL-hankkeessa pyritään ehkäisemään myös syrjäytymisvaaraa sukupuolittuneilla ja matalan koulutuksen alalla.

Hankkeessa mukana: Vantaan kaupunki (päätoteuttaja), Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki.
Kesto: 1.5.2018-31.12.2020
Budjetti: 1 702 858 euroa

Lisätietoja:
Laila Bröcker
projektipäällikkö
puh. 040 663 1803, laila.brocker(at)vantaa.fi

ROBOREEL
Twitter: @reelrobo
ROBOREEL-hanke on myös LinkedInissä

 

Jaa artikkeli