Siirry sisältöön

ROBOREEL koulutus- ja konsultointimateriaali

ROBOREEL-hankkeen tavoitteena oli robotiikan yrityksille tuomien haasteiden tunnistaminen. Toinen tärkeä tavoite oli yritysten henkilöstön osaamisen lisääminen, jotta he voisivat varautua tuleviin muutoksiin. Kolmantena tavoitteena oli uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen ja hyödyntäminen.

Syntyi kirja kehittämisestä ja konsultoinnista. Lähtökohtana oli koota kokonaisuus, jonka pohjalta on mahdollista luoda tilanne, jossa organisaation vastuuhenkilöt voivat tarkastella tilannettaan realistisesti nykyisten ja tulevien mahdollisuuksien ja haasteiden kannalta. Kirjan tehtävänä oli tukea ennen kaikkea hankkeen tavoitteita ja toimia koulutusmateriaalina ja oppaana yrityksille. Kirjaa ei ole kuitenkaan tarkoitettu pelkästään hankkeen käyttöön, jatkossa sen tarkoitus on tukea oppilaitoksia verkostoitumisessa ja yritysyhteistyön kehittämisessä.

ROBOREEL koulutus- ja konsultointikirja (pdf)

Valmennustapahtuman käsikirjan tavoitteena on tiivistää ROBOREEL-hankkeen koulutus- ja konsultointimateriaali valmentajan käsikirjaksi. Käsikirja auttaa valmennustilaisuuksien järjestämistä ja toteuttamista. Aineistoon on lisätty myös menetelmiä ja tietoa, jotka auttavat hahmottamaan kunkin osakokonaisuuden sisältöä ja niihin liittyviä kysymyksiä.

Valmennustapahtuman käsikirja (pdf)

Valmennustapahtuman työkirjaa käytetään yhdessä valmentajan käsikirjan kanssa. Se toimii valmennettavien työvälineenä ja tukee valmennuksien läpiviemistä. Työkirja koostuu käsiteltävien teemojen lyhyistä kuvauksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä. Se myös helpottaa työskentelyä ryhmätöiden ja yksilötyöskentelyn aikana, kun esitysmateriaali ei aina ole nähtävissä.

Valmennustapahtuman työkirja (pdf)