Siirry sisältöön

Rakentamisen elinkaariohjauksen ja hiilijalanjäljen laskeminen kaupungeissa

Yhtenä Energiaviisaat kaupungit -hankkeen tavoitteena on ollut kehittää rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten laskentaa, jotta eri vaihtoehtoja voidaan paremmin vertailla suunnittelun eri vaiheissa ja ohjata rakentamista vähäpäästöiseen suuntaan.

Hankkeessa kehitettiin yhteistyössä yritysten kanssa kaupunkien suunnitteluprosesseja, niin että elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen sekä kustannusten laskenta voitaisiin sisällyttää osaksi rakennus- ja aluehankkeiden elinkaariohjausta mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä helpottaa ympäristö- ja energiatavoitteiden asettamista hankkeissa sekä niiden seuraamista ja ohjaamista.

Hankkeen aikana Helsinki, Tampere ja Turku toteuttivat eri tyyppisissä kohteissa elinkaarilaskennan pilotteja, jotta löydettäisiin sopivia toimintamalleja vaihtoehtojen vertailuun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa suunnittelua. Aluksi kartoitettiin markkinoilla olemassa olevia ratkaisuja hiilijalanjälkilaskentaan ja niiden pohjalta yhdessä yritysten kanssa kehitettiin piloteissa paremmin kaupunkien tarpeita vastaavia laskentatyökaluja.

Pilottikohteet Helsingissä

Helsingissä laadittiin menetelmä, jonka avulla voidaan tuottaa hiilijalanjäljen ja kustannusten elinkaaritarkasteluja osana palvelutilaverkkotarkasteluja.

Helsingissä laadittiin ja kehitettiin elinkaariohjausmallia, jota pilotoitiin useissa eri kohteissa.

Helsingissä kokeiltiin myös hiilijalanjälkilaskentaa rakennushankkeissa.

Pilottikohteet Tampereella

Tampereen kaupungille tehtiin ohjeistus rakennusalan päästölaskennan menetelmistä ja vertailtiin vaihtoehtoja sekä toteutettiin pilotti päiväkotikohteessa.

Isokuusen päiväkoti ja koulu –tilassa vertailtiin useita elinkaaren hiilijalanjäljen ja kustannusten kannalta keskeisiä vaihtoehtoja.

Pilottikohteet Turussa

Turussa pilotoitiin elinkaaren kustannusten ja hiilijalanjäljen laskentamenetelmiä kolmessa eri kohteessa niin rakennus kuin aluetasolla sekä luotiin arviointikriteeristöä uudisrakentamishanketta varten.

Skanssin monitoimitalon pilottikohteessa saatiin selville erilaisia hiilineutraaliuteen tähtääviä ratkaisuja sekä ratkaisujen kustannusvaikutukset ja kannattavuuslaskelmat.

Kupittaan liikunta-alueella tehtiin energiasimulointi ja elinkaarilaskelmat.

Sofiankadun päiväkodissa arvioitiin eri näkökulmista hiilijalanjälki ja -kädenjälki ympäristöministeriön rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisesti.