Siirry sisältöön

Rakennustyömaiden ylijäämäsavien hyötykäyttö

Rakennushankkeissa syntyy Suomessa vuosittain miljoonia kuutioita ylijäämämaita, joista vain osa hyötykäytetään rakennushankkeilla. Rakentamisominaisuuksiltaan heikkolaatuisten ylijäämämaiden, erityisesti savien, hyötykäyttö on haasteellista ja vuosittain pääkaupunkiseudulla muodostuvan saven määrä on toteumatietojen mukaan arviolta 1,0 miljoonaa kuutiota. Ylijäämämaiden läjittämisestä aiheutuu paitsi kustannuksia myös päästöjä.

Osana Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -hanketta selvitettiin saven käyttöä tuotantomateriaalina soratuotteeseen, jota voisi hyödyntää maanrakennuksessa. Samalla vähennettäisiin rakentamisesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia. Potentiaalisesti saven hyötykäyttö tuotantomateriaalina lyhentäisi saven kuljetuksesta sekä neitseellisen rakennusmateriaalin tuotannosta aiheutuvia päästöjä ja kustannuksia. Selvitys tehtiin Espoossa, Kulmakorven maanvastaanottoalueelta.

Lisätietoa selvitystyöstä löytyy myös hnry.fi-sivuilta.

Rakennustyömaiden ylijäämäsaven hyötykäyttö, raportti (pdf)

Liite 1. Tutkimus savien soveltuvuudesta termiseen tuotantoon (pdf)

Liite 2. Uusiosaven tuotannon energiakatselmus sekä kustannusarvio (pdf)

Liite 3. Potentiaaliset tuotteet, niiden käyttökohteet sekä asiakaspotentiaali (pdf)