(c) Jussi Hellsten/Visit Helsinki

Rakennetaan uutta kaupunkia yhdessä

Tule mukaan ideoimaan ja toteuttamaan kaupunkien yhteisiä 6Aika-hankkeita. Haun teemoina kiertotalous, resurssiviisaus sekä älykkään kaupungin uudet ratkaisut.

Kiertotalouteen ja resurssiviisauteen liittyvät hankkeet edistävät energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä uusiutuvaan energiaan perustuvaa liiketoimintaa. Ne avaavat mahdollisuuksia uudenlaisille energia- ja materiaalipalveluille sekä vastaavat esimerkiksi asumiseen, liikkumiseen, terveyteen ja lähipalveluihin liittyviä haasteita kaupungeissa.

Älykkään kaupungin uusilla ratkaisuilla tarkoitetaan hankkeita, joilla testataan ja kehitetään tulevaisuuden fiksuja ratkaisuja hyödyntäen vaikkapa digitaalisuutta, avointa dataa, esineiden internetiä (IoT), virtuaalitodellisuutta sekä jakamistaloutta.

Jätä hankkeesi 22.12. mennessä

Syksyn hankehaku on käynnistynyt ideavaiheella, jonka deadline oli 7.10.2016. Kaikki määräaikaan mennessä jätetyt ideat arvioidaan ja niille annetaan palaute. Parhaat saavat sparrausta hankehakemuksen tekoon.

Hankkeita voi jättää 22.12.2016 asti. Voit jättää hankkeen, vaikka et osallistuisikaan ideavaiheeseen.

Hankkeista kannattaa olla ensin yhteydessä kuutokaupunkeihin. Tutustu myös hakuilmoitukseen ja hakijan oppaaseen. Varsinaiset hakemukset jätetään deadlineen mennessä EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi.

Kuka voi hakea?

Hakijoina voivat olla mm. tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueelliset kehittämisorganisaatiot, kunnat ja muut julkisyhteisöt, yhdistykset sekä osuuskunnat. Hankkeiden tulee rakentaa konkreettista yhteistyötä kaupunkien välille.

hankehakuprosessikuva _edit-2

 

Lisätietoa

Jos sinulla on mielessäsi hanke, ole yhteydessä kuutoskaupunkeihin.

Jätä hanke deadlineen mennessä EURA 2014 -järjestelmässä osoitteessa www.eura2014.fi.

Tutustu hakukierroksen infotilaisuuksien materiaaleihinhakuilmoitukseen ja hakijan oppaaseen (löytyvät rakennerahastot.fi-sivuilta).

 

Suomen suurimpien kaupunkien yhteistyöstrategia

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa. Tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

Toimiva kaupunkiyhteisö on kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viranomaisten muodostama kokonaisuus. Yhteistyö ja avoimuus tehostavat innovaatioiden syntymistä ja testaamista, mahdollistavat uutta liiketoimintaa sekä kasvattavat tuottavuutta.