Siirry sisältöön

Rahoitusta 8 pilottihankkeelle

06.07.2015 | 6AikaUutiset

Tammikuussa 2015 avautuneessa EAKR-hankehaussa rahoitettavaksi haettiin pilotti- ja kokeiluhankkeita 6Aika-strategian painopistealueisiin Avoin data ja rajapinnat sekä Avoimet innovaatioalustat. Rahoitusta hakeneista pilottihankkeista viisi sai rahoitusta.

1. Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana
Päätoteuttaja Oulun yliopisto
Yhteyshenkilö Timo Ojala, timo.ojala(at)oulu.fi, puh. 040 567 6646

2. MEDAIA – Median avoimet innovaatioalustat
Päätoteuttaja Tampereen ammattikorkeakoulu
Yhteyshenkilö Perttu Heino, perttu.heino(at)tamk.fi, puh. 050 401 2168

3. llmastokatu
Päätoteuttaja Helsingin kaupunki
Yhteyshenkilö Jari Viinanen, jari.viinanen(at)hel.fi, puh. 09 310 31519

4. CityGeoModel – Avoin geotietomalli kaupunkeihin
Päätoteuttaja Geologian tutkimuskeskus
Yhteyshenkilö Ossi Ikävalko, ossi.ikavalko(at)gtk.fi, puh. 020 550 2121

5. Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat
Päätoteuttaja Tampereen yliopisto
Yhteyshenkilö Jukka Lintusaari, jukka.lintusaari(at)uta.fi, puh. 040 190 1332

Hämeen ELY-keskus avasi 6Aika – kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haun maaliskuussa. Haku kohdistui 6Aika-strategian painopistealueelle Avoin osallisuus ja asiakkuus. Rahoitusta hakeneista hankkeista kolme sai rahoitusta. Pilottihankkeet käynnistyvät syksyllä 2015.

1. TUTTU
Päätoteuttaja Turun kaupunki
Yhteyshenkilö Jaana Malén, jaana.malen(at)turku.fi, puh. 050 342 4554

2. Nuorten urapolut ja palveluohjauksen kehittäminen
Päätoteuttaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Yhteyshenkilö Juha Fränti, juha.franti(at)thl.fi, puh. 029 524 6219

3. Töitä! Osaaminen käyttöön
Päätoteuttaja Turun yliopisto
Yhteyshenkilö Anna Hirsikoski, anna.hirsikoski(at)uta.fi, puh. 050 520 3038

Lisätietoja pilottihankkeista antavat niiden yhteyshenkilöt. Myös 6aika.fi-sivuilla kerrotaan enemmän pilottihankkeista syksyllä 2015, kun hanketyö on myös ESR-hankkeiden osalta käynnistynyt.