Siirry sisältöön

Rahoitusesitys EAKR-pilottihankkeista: rahoitus viidelle hankkeelle

22.05.2015 | 6AikaUutiset

6Aika-johtoryhmä teki rahoitusesitykset EAKR-pilottihankkeista 21.5.2015 järjestetyssä kokouksessa. Uudenmaan liitolle esitetään rahoitettavaksi viittä hankehakemusta. Päätösesitykset perusteluineen julkaistaan kokouksen pöytäkirjan valmistuttua.

Tammikuussa avautuneessa EAKR-hankehaussa rahoitettavaksi haettiin pilotti- ja kokeiluhankkeita 6Aika-strategian painopistealueisiin Avoin data ja rajapinnat sekä Avoimet innovaatioalustat. Rahoitusta hakevien hankkeiden piti tukea jommankumman painopisteen kärkihanketta.

Yleisesti arvioiden hakukierroksen hakemuksissa oli hyviä teemoja ja hankeideoita, mutta osa hakemuksista vaikutti keskeneräisiltä ja kiireessä valmistelluilta. Kaikki rahoitusta hakeneet hankkeet eivät myöskään olleet luonteeltaan pilotti- ja kokeiluhankkeita tai sopivat sisällöllisesti paremmin rahoitettavaksi jostakin muusta rahoitusvälineestä.

6Aika-johtoryhmä piti hyvänä sitä, että hakemuksissa oli paljon kehittämiskelpoisia ideoita ja toivoi näkevänsä näitä hankeaihioita jatkojalostettuina seuraavilla hakukierroksilla. Hakijat saavat suoraan palautetta omasta hankehakemuksestaan.

Viisi hankehakemusta jatkoon

Määräaikaan mennessä EURA-järjestelmään jätettiin yhteensä 27 hankehakemusta. Rahoittajan tekemän yleisten kriteerien arvioinnin jälkeen varsinaiseen arviointi- ja pisteytysvaiheeseen eteni 22 hakemusta. Näistä kaksi ei täyttänyt velvoitetta vähintään kahden eri kuutoskaupungin alueella toimivan organisaation yhteishankkeesta.

Arvioinnin ja pisteytyksen perusteella hankkeet asetettiin paremmuusjärjestykseen. Rahoitettavaksi esitettiin viittä hanketta.

Avoimet innovaatioalustat -painopiste:
Hakemusnumero 300865: Ilmastokatu
Hakemusnumero 300960: MEDAIA – Median avoimet innovaatioalustat
Hakemusnumero 301130: Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana

Avoin data ja rajapinnat -painopiste:
Hakemusnumero 301011: Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat
Hakemusnumero 301124: CityGeoModel- avoin geotietomalli kaupunkeihin

Uudenmaan liitto käy hankekonsortioiden kanssa rahoitusneuvottelut, joissa käydään läpi muun muassa johtoryhmän esittämät huomiot budjetteihin. Näiden kahdenkeskisten neuvottelujen jälkeen rahoittaja tekee juridiset rahoituspäätökset.

Seuraavan hankehaun valmistelu käynnistyy

Nyt päättyneellä EAKR-hakukierroksella hakuaika oli kuusi viikkoa, joka saadun palautteen perusteella vaikuttaa liian lyhyeltä valmisteluajalta hankekonsortioille. Jatkossa onkin tarkoitus käynnistää hakujen valmistelua aikaisemmin ja järjestää hakijoille muun muassa hankehakutyöpajoja. Näin valmistelutyölle jää enemmän aikaa ja hankehakijoita voidaan tukea yksilöllisemmin.

Seuraava EAKR-pilottihaku aukeaa alustavien suunnitelmien mukaan lokakuussa 2015. Haun valmistelusta julkaistaan pian lisätietoa 6aika.fi –sivuilla.