Rahoitus

12.01.2015

Vuosina 2014–2020 toteutettava 6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta. Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit ja muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio rahoittavat hankkeita lähes 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR).

EAKR-rahoituksen kokonaisbudjetti on noin 80 miljoonaa euroa. EU:n osuus EAKR-rahoituksesta on puolet, valtion 17 % ja kuntien tai muu julkinen rahoitus on 33 %. ESR-rahoitukseen ei ole etukäteen osoitettu rahoitusta vaan siitä päättävät maakuntien yhteistyöryhmät osana maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmia.

Pääosin rahoitusta jaetaan avoimissa hankehauissa. Niitä järjestetään yhdestä kahteen vuosittain. Kuutoskaupungit päättävät yhdessä rahoitettavat hankkeet.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa sekä 6Aika-strategiaa että rakennerahasto-ohjelmaa. Hakukohtaiset hankkeiden valintakriteerit ilmoitetaan haun alkaessa. Rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen mukaiset erityistavoitteet ja kohderyhmät on määritelty kullekin 6Aika-strategian painopistealueelle.

Rahoittavana viranomaisena EAKR-rahoituksen osalta toimii Uudenmaan liitto ja ESR-rahoituksen osalta Hämeen ELY-keskus.

Kohderyhmät

6Aika-strategiassa hankkeiden keskeisiä kohderyhmiä ovat yritys-, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot sekä ESR-toimintalinjojen mukaiset erityisryhmät, kuten vaikeasti työllistyvät ja maahanmuuttajat. Kohderyhmät määritellään hakukohtaisesti.

Tukikelpoisuus

EAKR-rahoitusta voivat saada seuraavat julkiset toimijat:

  • tutkimus- ja koulutusorganisaatiot,
  • elinkeinojen kehittämisorganisaatiot,
  • julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset ja -keskittymät,
  • kunnat ja muut julkisyhteisöt,
  • yhdistykset ja osuuskunnat

Voittoa tavoittelevat yritykset eivät voi suoraan saada 6Aika-rahoitusta liiketoimintansa kehittämiseen. Sen sijaan yritykset ovat merkittävässä roolissa hankkeiden kohderyhmänä. Lue lisää kohdasta Yrityksille.

Lisätietoa:

EU:n Rakennerahastojen 6Aika-sivut
Uudenmaan liitto
Hämeen ELY-keskus
Työ- ja elinkeinoministeriö

Uudenmaan liitto
Hanna Laaksonen
rakennerahastoasiantuntija
hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi
puh. 040 574 8930

Tiina Huotari
ohjelmajohtaja
tiina.huotari(at)uudenmaanliitto.fi
puh. 040 041 8029

Hämeen ELY-keskus
Jukka Anttila
rahoitusasiantuntija
jukka.anttila(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 021 241

 

Jaa artikkeli