Siirry sisältöön

Pyöräpysäköinnin lisäpalvelut – Opas maksullista pyöräpysäköintiä suunnitteleville.

Pyöräilymäärien kasvu on positiivinen ilmiö, jolla on monia myönteisiä vaikutuksia kaupunkialueilla. Kun yhä useampi valitsee kulkutavakseen pyöräilyn, vähenevät myös liikenteen aiheuttamat kielteiset vaikutukset, kuten kasvihuonepäästöt, ilmansaasteet, melu ja liikenneruuhkat.

Lisääntynyt pyöräily edellyttää kaupungeilta ja taajama-alueilta uudenlaista infrastruktuuria: tarvitsemme laadukkaampia pyöräväyliä, entistä tehostetumpaa ympärivuotista väylien kunnossapitoa sekä turvallisempaa liikennekulttuuria. Myös pyöräpysäköintiin tulee kiinnittää uudenlaista huomiota pyöräilymäärien kasvaessa.

Tämä opas on suunnattu laadukkaan ja osin maksullisen pyöräpysäköinnin järjestämistä suunnitteleville tahoille, kuten kaupungeille, yrityksille, hankkeille ja asiantuntijoille. Julkaisu sisältää tietoa toimivan pyöräpysäköinnin järjestämisestä ja siihen liittettävissä olevista lisäpalveluista.

Oppaan ovat kirjoittaneet Muska Mäki ja Katariina Kiviluoto Turun ammattikorkeakoulusta osana Vähähiilisen liikkumisen liikennehubit -hanketta.

Pyöräpysäköinnin lisäpalvelut – Opas maksullista pyöräpysäköintiä suunnitteleville (pdf)