Siirry sisältöön

Päättynyt: VR Fast track - osaamisen arvioinnin kautta työelämään

Helsingin ja Turun kaupungin alueilla on käynnissä positiivinen rakennemuutos, joka on aiheuttanut työvoimapulaa. Samanaikaisesti Suomi on OECD-maiden hännänhuippu maahanmuuttajien työllistämisessä. Yksi suurimmista maahanmuuttajien työllistämisen esteistä on kielitaidon puute. VR Fast track - osaamisen arvioinnin kautta työelämään -hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata virtuaalitodellisuuden käyttöä osaamisen tunnistamisessa ja työllisyyskoulutuksen tukemisessa, kielitaidon ollessa minimaalisena rajoitteena työllistymiselle.

Tavoitteena on lisätä myös yritysten (mm. rekrytointiyritykset) tietoa virtuaalitodellisuuden hyödyntämisestä työtehtäviin kouluttamisessa ja perehdyttämisessä. Lisäksi kokeillaan matalan kynnyksen työpoolikokeilua, jossa maahanmuuttajat työskentelevät kevytyrittäjinä työnantajille.

Hankkeen päätoimenpiteinä ovat:

  • Kehittää virtuaalitodellisuutta hyödyntävä fast track -malli osaamisen tunnistamiselle yhdessä maahanmuuttajajärjestöjen (esim. Monika-Naiset liiton) ja yrittäjien kanssa ja avata sitä kautta reittejä työllistymiselle erityisesti aloilla, joihin positiivinen rakennemuutos vaikuttaa.
  • Ideoida, kehittää, testata ja mallintaa koulutuspaketti, joka hyödyntää virtuaalimaailman mahdollisuuksia maahanmuuttajien koulutuksessa, yritysten tarpeiden mukaisesti. Mallissa selvitetään mm. koulutuksen laatimiseen tarvittavat sovellukset ja lisälaitteet sekä koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen hinta.
  • Kehittää malli, jolla yrittäjien yhteenliittymät (työnantajapoolit) voivat työllistää esimerkiksi maahanmuuttajatiimejä (työntekijäpoolit) ja kokeilla kevytyrittäjyyden mahdollisuuksia maahanmuuttajien työllistymisessä ja työkokemuksen hankkimisessa yhdessä työllistävien yrittäjien ja maahanmuuttajajärjestöjen kanssa.
  • Tutkia, miten matalan kynnyksen työskentely edistää maahanmuuttajien kielivalmiuksia ja lisää mahdollisuuksia jatkotyöllistymiselle.

Hankkeessa mukana: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu (päätoteuttaja) ja Turun ammattikorkeakoulu
Kesto: 1.10.2019-30.4.2022
Budjetti: 577 604 euroa

vrfasttrack.fi

Lisätietoja:
Merja Drake
yliopettaja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
puh. 050 327 5659, merja.drake(at)haaga-helia.fi

Tutustu VR Fast Track -hankkeen tuloksiin