Siirry sisältöön

Päättynyt: Työssä oppien – portti tulevaisuuteen

Kuva: Stocksnap.io, Creative Commons

Hankkeessa edistetään vaikeasti työllistyvien ryhmien pääsyä työelämään. Käytännössä tämä tapahtuu oikeissa työympäristöissä tapahtuvan oppimisen avulla.

Vaikka oppisopimuskoulutuksia onkin jo pitkään järjestetty vastaamaan yritysten tarpeisiin, ovat yritysten ja oppilaitosten prosessit olleet edelleen hyvin kaukana toisistaan. Työssä oppien -hankkeessa parannetaan näitä prosesseja ja mm. luodaan osallistujille henkilökohtainen etenemissuunnitelma ja -polku, jota tuetaan digitaalisella oppimisympäristöllä.

– Hankkeessa rakentuu työvälineitä, jotka palvelevat opiskelussa ja opiskelun ohjaamisessa yrityksiä ja opiskelijoita. Koko opiskeluprosessi voidaan muuttaa työelämälähtöiseksi siten, että opiskelun ensiaskeleet voidaan ottaa jo yrityksissä ilman oppilaitossidonnaisuutta, kertoo hankkeen vetäjä, kehitysvastaava Hannu Jyrinki Ammatinedistämislaitos AEL:stä.

Hankeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajat, pitkäaikaistyöttömät, vähän töissä olleet henkilöt sekä nuoret, jotka eivät ole hakeutuneet tai päässeet perusasteen koulutuksen jälkeen ammatilliseen koulutukseen.
Osallistujille asetetaan prosessin alussa henkilökohtainen tavoite, jonka toteutumista seurataan ja täsmennetään matkan varrella. Oppimista ja etenemistä tuetaan digitaalisella oppimisympäristöllä, joka mahdollistaa yksilöllisten etenemissuunnitelmien luomisen sekä opiskelun dokumentoinnin ja arvioinnin. Työnantajille oppimisympäristö tarjoaa systemaattisen ja nopean kanavan rekrytointiin.

– Hankkeen kohderyhmille muodostuu hallittu ja tuettu prosessi sekä koulutukseen että työllistymiseen. Työvoima, joka voi olla hyvinkin motivoitunutta ja osaavaa, saattaa jäädä työelämän ulkopuolelle nykyisin vallitsevilla rekrytointimalleilla. Hankkeen toimenpiteillä ja työvälineillä varmistetaan kohderyhmälle tasavertaiset edellytykset tuoda oma työllistymistä edesauttava osaaminen esiin, Jyrinki toteaa.

Hankkeessa ovat mukana ovat Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukset (Helsinki, Espoo, Vantaa), Turun Ekotori ja Ammattienedistämislaitos AEL.

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksilla ja Turun Ekotorilla on pitkä käytännön kokemus vaikeasti työllistettävien ryhmien työllistämisestä ja ne tarjoavat hyvän työympäristön käytännön työskentelyyn ja työssäoppimiseen. Ammattienedistämislaitoksella puolestaan on monipuolinen osaaminen ja kokemus nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksesta sekä työpaikkaohjaajien kouluttamisesta ja ohjaajien valmentamisesta.

Hankkeen kesto: 1.11.2016–31.3.2019
Budjetti: 442 985€

Tutustu Työssä oppien -hankkeen tuloksiin

Yhteyshenkilö:
Kehitysvastaava Hannu Jyrinki
Ammattienedistämislaitos AEL
hannu.jyrink(at)ael.fi
puh. 050 5538 350