Siirry sisältöön

Päättynyt: Tulevaisuuspajalta työhön tuetusti

Tuttu-ideaverstas_Turku

Tulevaisuuspajalta Työhön Tuetusti -hankkeen (TUTTU) tavoitteena on tehdä asiakkaiden aktiivisesta osallistumisesta luonteva osa työllisyydenhoidon ja sosiaalipalveluiden kehittämistä. Hanke keskittyy työllisyydenhoidon ja sosiaalipalveluiden sähköisen asiointi- ja asiakasympäristön monipuolistamiseen. Lisäksi kehitetään yrityslähtöisiä palveluja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseksi.

– Hankkeen suurimpana haasteena voidaan pitää uutta ja ennakkoluulotonta palvelumallia, jossa asiakkaat nostetaan aktiivisiksi ja aikaansaaviksi toimijoiksi. Hanke myös kokeilee uusia toimintatapoja työllisyyspalveluiden hoitamiseen, kertoo hankkeen projektipäällikkö Timo Vahtonen

Ideaverstaat Turussa

Turun osahankkeessa työskennellään yhdessä pk-yritysten kanssa ja nostetaan esiin kehittämishaasteita. Haasteita voivat olla esimerkiksi yrityksen some-näkyvyyden parantaminen ja palvelutorikonseptien kehittäminen ikäihmisille. Työnhakijat ideoivat ratkaisuja näihin haasteisiin Turun ammattikorkeakoulun vetämissä ideaverstaissa.

Ideoiden avulla yritykset voivat laajentaa liiketoimintaansa, jolloin syntyviin piilotyöpaikkoihin on mahdollista työllistyä. Työnhakijoiden osaamista viedään samalla yrityksiin ja tuetaan heitä työllistymisessä tai oman yritystoiminnan perustamisessa.

Uusi palvelumalli tähtäimessä

Tampereen osahankkeessa luodaan yhteistoiminnallisen kehittämisen alustaa ja mallia työllistymistä edistäviin palveluihin. Tämä sisältää muun muassa sekä työnhakijoita, henkilöstöä että työnantajia ja kolmannen sektorin toimijoita osallistavia innovaatiopajoja, joita toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa. Nouseviin tarpeisiin vastataan verkostoyhteistyöllä, palvelumuotoilulla ja käytäntöjen kokeiluilla.

– Onnistumisen edellytyksenä on oman verkoston ja asiakkaiden saaminen vakuuttuneiksi hankkeen hyödyistä. Näin saadaan hankkeessa kehitetyt palvelut juurtumaan osaksi vakinaista toimintaa, summaa hankkeen valmistelusta vastannut asiantuntija Jaana Malen.

TUTTU-hankkeen päätoteuttajana toimii Turun kaupunki, ja osatoteuttajia ovat Tampereen kaupunki sekä Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulut. Hanke on yksi ESR-rahoitteisista piloteista toiminta-alueella ”Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen”.

Kesto: 1.10.2015–30.4.2018
Budjetti: 930 025 €

Lue TUTTU-hankkeen tuloksista!

Lisätietoja:
Turun kaupunki
Timo Vahtonen
timo.vahtonen(at)turku.fi
puh. 040 685 1604